Johanna-fallet tas upp i HD

Krävde skadestånd av Grums kommun för mobbning

NYHETER

KARLSTAD

Högsta Domstolen (HD) har beslutat att ta upp fallet om Johanna Rosenqvist som krävde skadestånd av Grums kommun för att hon mobbades under sin skoltid.

Av Karlstads tingsrätt tilldömdes hon ett skadestånd på 125 000 kronor, men Grums kommun överklagade domen.

Hovrätten för västra Sverige slog i december förra året fast att Johanna Rosenqvist inte hade rätt till något skadestånd trots att rätten konstaterade att hon faktiskt utsatts för mobbning under flera år som gjorde att hon inte kunde delta i skolarbetet.

Johanna Rosenqvist gick därför vidare och sökte prövningstillstånd i HD.

När HD tar upp fallet är ännu osäkert.

- Det kan bli under våren, men det kan också dröja till efter sommaren. Först ska parterna säga sitt, säger Bo Widegren, handläggare på HD till TT.

HD ger ingen motivering till prövningstillståndet, men klart är att HD:s dom väntas få stor betydelse för liknande fall.

Advokaten: Mycket positivt

Johanna Rosenqvists advokat Ola Sterwin är nöjd med beskedet att HD beviljat prövningstillstånd.

TT