Barnmorska inte värd lika mycket som tekniker

Arbetsdomstolen gav JämO bakläxa i dag

NYHETER

En barnmorska är inte värd lika mycket som en tekniker.

Det konstaterar Arbetsdomstolen, AD, i en dom som meddelades klockan 14 i dag.

Arbetsdomstolen tillbakavisar JämOs krav om ersättning till en barnmorska som inte tjänar lika mycket som en tekniker.

Fallet det gäller är fem och ett halvt år gammalt.

Det handlar om Kia Wetterberg, en barnmorska i Örebro som fick nog av att tjäna mindre än de manliga klinikingenjörer som också arbetade inom landstinget.

Medan teknikerna tjänade runt 19 000 kronor i månaden, fick Kia Wetterberg bara 14 600 kronor i lönekuvertet.

Så hon anmälde sin arbetsgivare till JämO. Det var i september 1994, men först nu är målet avgjort i AD.

Domslutet i dag innebär att AD gått på Örebro läns landstings linje. JämO tilldöms också att betala de sammanlagda rättegångskostnaderna i ärendet - en summa på 829 251 kronor.

Enligt JämO är en barnmorskas arbete fullt jämförbart med en ingenjörs utifrån både kunskap, arbetsförhållanden och ansvar.

Landstinget å sin sida anser att sjuksköterskornas övertid bör räknas in i lönen. I så fall finns det ingen löneskillnad, menar landstinget.

Av beslutet i dag framgår det inte hur AD har resonerat kring domslutet.

Maria Saving