Drogsmugglingen slår nya rekord

Ecstacybeslagen 100-falt större än tidigare

NYHETER

Smuggelgodset väller in över Sveriges gränser.

Under en fyraårsperiod har tullens tillslag tredubblats.

– Det är en mycket allvarlig situation. Vi har aldrig någonsin beslagtagit så mycket sprit, knark och cigaretter som under förra året och det gäller hela landet, säger Sven Ohlsson, gränsskyddschef vid Tullverket Sverige, till Aftonbladets nätupplaga.

Ecstasybeslagen blev mer än 100 gånger större i fjol. Under en fyraårsperiod har den illegala införseln av sprit och cigaretter blivit tre gånger större. Totalt slog smugglingen i Sverige alla rekord under fjolåret.

Ökade resurser till trots står tullpersonalen närmast maktlösa inför smugglingsvågen.

– Det är klart att det är bekymmersamt att vi inte ens lyckats bryta trenden ännu, smugglingen ökar hela tiden, säger Sven Ohlsson.

– För två tre år sedan beslagtog vi cirka 300-400 kilo cannabis per år, nu handlar det om ett ton.

Färjetrafiken bidragande orsak

Smugglingen ökar i hela landet, framförallt i städer med färjetrafik.

– Skåne har enorma siffror när det gäller knark och i vår region beslagtar vi mycket stora kvantiteter av sprit och cigaretter, säger Peter Nilsson vid Tullverket i Östersjöregionen.

Han tycker att tullen trots allt har ett bra resultat i förhållande till resurserna men anar att det finns ett stort mörkertal:

– Det är ingen tillfredsställande arbetssituation, eftersom vi bara har möjlighet att kontrollera en bråkdel av det som kommer in över gränserna, säger Peter Nilsson.

Verksamheten allt mer organiserad

Tullverket tror att orsakerna bakom den dramatiska ökningen av smuggelgods handlar både om att fler människor reser på grund av högkonjunktur och då smugglar mer. Men framförallt tyder de stora smuggelkvantiteterna på en väl utbyggd, organiserad brottslighet.

– Smuggelligorna har en väldigt god infrastruktur som gör det svårt att bryta sönder dem. Statsmakterna måste ta problemet på allvar och ge större resurser till tullen så att vi kan slå sönder ligorna, säger Sven Ohlsson.

Kräver ökade anslag

I vårpropositionen har Tullverket bett regeringen om hjälp dels i form av personella resurser och tekniska hjälpmedel, till exempel mobila röntgensystem för lastbilar och containrar.

Sven Ohlsson hoppas att statsmakterna ska ta sitt ansvar för att undvika ett obehagligt framtidsscenario:

– Problemet är att den organiserade kriminaliteten förgiftar hela samhället på alla nivåer. I USA började den organiserade kriminaliteten under 1920-talet och se vad den har gjort. Vi måste iaktta den operativa kriminaliteten även internationellt för slå sönder den innan den hunnit rota sig, säger han.

Annika Sohlander