Plutonium hittat i projektil från Kosovo

Fyndet i uranvapnen gjordes av svenska SSI

NYHETER

STOCKHOLM/GENEVE

Det ytterst giftiga ämnet plutonium har påträffats av Statens Strålskyddsinstitut (SSI) i en projektil från Kosovo, meddelar FN:s miljöorganisation Unep.

Uppgifter om plutonium i uranvapnet har cirkulerat en tid, men nu har det för första gången bekräftats genom undersökningar av SSI.

Unep uppger att också ett schweiziskt laboratorium har hittat plutonium i pansarbrytande spetsar av utarmat uran som avfyrades av amerikanskt flyg under Kosovokriget. Plutonium har påträffats i fyra projektiler sammanlagt. Detta ställer uranvapnen som användes i Balkan i en ny dager.

Plutoniumhalterna är mycket små och sägs inte vara farliga för människan. Den förhärskande vetenskapliga bedömningen att uranvapnen är ofarliga ur strålningssynpunkt står sig fortfarande. Men plutoniumförekomsten är ändå viktig för diskussionen.

Får inte finnas

Att det alls finns plutonium i det utarmade uranet är uppseendeväckande. Det innebär att åtminstone delar av stridsspetsarna funnits inne i kärnanläggningar trots amerikanska försäkringar om motsatsen.

Utarmat uran betecknas som ofarligt i strålningshänseende men plutonium är ett dödligt giftigt ämne som inte får finnas i projektilerna, inte ens i de små mängder som nu påvisats.

Tidigare har Uneps undersökningar visat att det förutom utarmat uran också fanns uran-236 i projektilerna. Det är inte giftigt, men borde absolut inte ha fått finnas i vapnen. Det väckte uppseende när detta blev känt, bland annat genom SSI:s undersökningar i januari.

FN utreder

I januari spreds panikartade rapporter om att radioaktiva vapen som användes på Balkan dödat tiotals fredssoldater. Forskare avfärdade riskerna med uranvapnen, det utarmade uranet avger knappt någon strålning alls och skulle inte kunna vålla de många olika sjukdomsfall som rapporterades.

Unep skickade i höstas, före uranlarmen, en grupp forskare till Kosovo och de tog med sig 340 prover till en rad laboratorier i Europa som nu analyserar proverna.

SSI leder undersökningen och ska sammanställa slutrapporten som kommer inom kort. SSI har tidigare vägrat bekräfta att man påträffat plutonium. Vid ett möte i fredags i Geneve med undersökningsgruppen fattades beslut om att offentliggöra uppgifterna om plutonium i det utarmade uranet.

Många länder genomför omfattande hälsokontroller av soldater som tjänstgjort i Kosovo och på Balkan efter larmen i januari. De svenska kontrollerna är mer begränsade.

Thomas Höjeberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM