Lägre fastighetsskatt för låginkomsthushåll

Får bli högst fem procent av inkomsten

NYHETER

För att lindra effekten av fastighetsskatten föreslår finansminister Bosse Ringholm en generösare begränsningsregel än vad som tidigare sagts.

- Fastighetsskatten föreslås bli högst fem procent av hushållets inkomst, säger han.

På torsdagskvällen besökte finansministern villaägarföreningen i Enskede i södra Stockholm, där han själv bor. Han var inbjuden för att svara på frågor om nya taxeringsvärden som i många fall har gjort att fastighetsskatten höjts rejält.

Ringholms grannar hade kritiska frågor och några var oroliga för att få gå från hus och hem på grund av ökade kostnader.

- Kan du med berått mod ställa människor på gatan, sade grannen Yvonne Algård upprört och krävde svar.

Men den frågan, liksom de flesta andra, gled finansministern förbi. Han upprepade i stället att om alla ska få det bättre måste skatter betalas. Och att det drabbar vissa hårdare än andra ville han inte diskutera ingående.

Lovade lindring

En liten lindring lovades dock. Regeringen avsatte 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2001 för en begränsningsregel. Regeln är tänkt att skydda låginkomsttagare som bor i attraktiva områden med höga taxeringsvärden.

- Nu när ytterligare beräkningar har genomförts visar det sig att det avsatta beloppet räcker längre än vi trodde. Därför vill jag utvidga begränsningsregeln, så att hushåll med normala inkomst- och förmögenhetsförhållanden betalar högst fem procent av hushållsinkomsten i fastighetsskatt, mot tidigare föreslagna sex procent sade han.

Gäller från i år

Vad som menas med normala förhållanden ville han inte gå närmare in på utan hänvisade till det färdiga förslaget som presenteras i kommande månadsskifte.

Regeln kommer att gälla retroaktiv från den 1 januari i år lovade finansministern.

Bakgrunden till kritiken är att skatteuttaget höjs i och med att taxeringsvärdena för småhus går upp efter att de varit frysta i flera år.

Det innebär att vissa husägare, i exempelvis Enskede, har fått en skattehöjning på flera tusen kronor årligen.

Varg Gyllander/TT