Partiledarnas pladder framstår som rena hjärnsläppet

NYHETER

Partiledarna framstår tyvärr som storpladdrare.

Redan innan den misstänkte spionen var begärd häktad hade de bilden klar för sig. President Putin borde läxas upp för att stora Ryssland var så elak mot lilla Sverige.

Efter avslöjandet om att en person gripits misstänkt för grovt spioneri bröt årets hittills mest förvirrade debatt ut. Vem informerades vid rätt tidpunkt, vad fick man veta och vilka slutsatser kunde man dra?

Sett i ljuset av att den misstänkte spionen släpptes redan innan han begärdes häktad framstår hjärnsläppet som ännu större.

Alf Svensson (kd) ansåg exempelvis i förrgår att det var "klart" att gripandet skulle få konsekvenser för förhållandet mellan Sverige och Ryssland.

Förhållandet till Ryssland inte skadat

Bo Lundgren (m) var inne på samma linje. Om Ryssland figurerade i bakgrunden "får man ett osökt tillfälle att ta upp den här frågeställningen med president Putin när han kommer hit".

Men den misstänkte personen lämnade i går säkerhetspolisen som en fri man. Att förhållandet mellan Ryssland och Sverige skulle vara skadat förefaller alltså ytterst osannolikt.

Vänsterpartiets ordförande Gudrun Schyman meddelade sedan hon talat med justitiedepartementets statssekreterare Kristina Rennerstedt att den person som misstänks för grovt spioneri hade lämnat sina uppgifter till Ryssland.

Det är en uppgift som ingen annan gett offentlighet åt. Gudrun Schyman är den enda.

För en lekman kan vänsterledarens tillkännagivande förefalla okontroversiellt. De flesta storspioner i Sverige har handlat på uppdrag från öster. Men sett i relation till vad andra berättade levererade Gudrun Schyman heta nyheter. Göran Persson avslöjar inte ens när han informerades.

Riskerar bakslag för demokratin

Partiledarnas mer eller mindre oöverlagda piruetter har dock en allvarlig sida. I Sverige informerar regeringen av tradition riksdagspartiernas ordföranden om viktiga frågor som rör förhållandet till främmande makt.

Det kan, som i tisdags, ske per telefon. Det kan göras i utrikesnämnden under kungens ordförandeskap eller vid så kallade partiledaröverläggningar.

Gudrun Schymans pladder och andras illa underbyggda slutsatser riskerar att nagga partiledarnas hävdvunna rätt till information på det utrikespolitiska området i kanten. Det vore, för att uttrycka sig högtidligt, ett bakslag för demokratin.

Sett med lite rosigare glasögon beror förvirringen på ovana vid att hantera spionaffärer.

Både bland partiledarna, på statsrådsberedningen och i justitiedepartementet.

Bristande erfarenhet leder ibland till dumheter - även på höga nivåer.