Största bankfusionen i Sverige någonsin

SEB och Föreningssparbanken slås ihop

NYHETER

SEB och Föreningssparbanken slås ihop till en ny jättebank.

Vid förhandlingar i natt blev den största bankfusionen i Sverige någonsin klar.

De båda bankerna bekräftade på morgonen i ett pressmeddelande att de går ihop. Namnet på den nya banken blir SEB Swedbank.

Bankerna har utlyst en gemensam presskonferens klockan 10.00

De båda bankernas styrelser snabbinkallades i går kväll. Efter en mycket snabb förhandling gick affären i lås vid midnatt.

Den nya banken blir Nordens näst största bank efter Nordbanken.

Bankerna uppges ha fått klartecken från EUs konkurrensmyndighet för sammanslagningen.

Börsvärde: 150 miljarder

SEB och Föreningssparbanken får en årlig omsättning 31 miljarder kronor och vinst på 14 miljarder. Bankernas sammanlagda börsvärde är 150 miljarder kronor.

SEB tar 55 procent av aktierna och Föreningssparbanken 45 procent i den nya banken.

Den nya koncernen SEB Swedbank får sammanlagt 35 000 anställda, och 19 000 av dem arbetar i Sverige och i dag införs anställningsstopp med omedelbar verkan.

Koncernen hävdar att det inte blir aktuellt med uppsägningar men att antalet anställda beräknas minska med 2 000 under tre års tid och då genom naturlig avgång.

Sammanslagningen av de båda storbankerna innebär att de kan spara pengar. Enligt beräkningar gör bankerna kostnadsbesparingar på två och en halv till tre miljarder per år, främst på central nivå men också inom IT och genom att slå samman bankkontor.

Den nya storbanken ska styras av två co-chairmen, Göran Collert blir legal ordförande fram till bolagsstämman som hålls 2003, därefter planeras Jacob Wallenberg ta över ordförandeposten.

Lars H Thunell blir SEB Swedbank-koncernens förste VD och ställföreträdande koncernchef blir Birgitta Johansson Hedberg.

Har haft problem

Föreningssparbanken har haft problem efter sammanslagningen mellan Föreningsbanken och Sparbanken med sviktande aktiekurs. SEB visade däremot ett rekordresultat för år 2000, med en vinst på 8,8 miljarder kronor.

Inga-Lill Hagberg, Jens Kärrman