Meningarna delade om nya storbanken

Småbankerna kan bli vinnare

NYHETER

Sammanslagningen är inte bra för konsumenterna, hävdar Carl B Hamilton.

– Det finns redan nu bara ett fåtal banker i Sverige, och antalet storbanker minskar från fyra till tre, säger Hamilton, professor i ekonomi, till Aftonbladet.se.

Men vd:n för konsumenternas bankbyrå, Göran Jönsson, tror att sammanslagningen gynnar småbankerna.

Carl B Hamilton är skeptisk till sammanslagningen, även om han ser fördelarna.

– De kompletterar varandra väl, det är småfolkets och storfinansens banker som går ihop. Föreningssparbanken har ett väl förgrenat kontorsnät medan SEB har en tung position inom finansvärlden.

Störst inte alltid effektivast

Men han vill peka på att stordrift av banker inte nödvändigtvis behöver betyda effektivitet.

– Det finns stordriftsfördelar när det gäller exempelvis biltillverkning som kan ge effektivitetsvinster. Men det går inte att jämföra med bankverksamhet som är en servicenäring, säger Carl B Hamilton.

Störst är inte alltid bäst, är Hamiltons tes och pekar på Handelsbankens rekordvinst förra veckan.

Debatt om fondavgifter aktualiseras

Handelsbanken blir nu Sveriges tredje största bank.

– De redovisade nyligen en kanonvinst trots att de inte är störst och vackrast. Handelsbanken är en mindre bank men är den mest lönsamma, säger Carl B Hamilton.

Han tror också att en sammanslagning aktualiserar debatten om fondavgifterna eftersom SEB Swedbank blir dominerande.

Hamilton är dessutom skeptisk till uppgiften att 2 000 bankanställda ska lämna sina arbetet inom två år genom naturlig avgång.

– Man måste syna den uppgiften, siffran låter blygsam. Men man behöver nog inte vara orolig om man arbetar inom banken eftersom de har gott ställt och om det blir fråga om avgångsvederlag kan dessa bli höga, säger Carl B Hamilton.

Men de förlorar med andra ord av med sina anställningar?

– Jo, men jag vilja säga att de får ett ”golden handshake”.

Räknar med bifall från myndigheter

Han tror att konkurrensmyndigheterna inom både Sverige och EU kommer att säga ja till sammanlagningen.

– Volvo-Scaniaaffären visade att EU:s konkurrensmyndighet satte ljuset på konkurrens inom landet, inte bara i EU-området, men den här affären kan inte jämföras med bilindustrin, säger Carl B Hamilton.

Om sammanslagningen får klartecken av konkurrensmyndigheterna har SEB Swedbank hälften av landets kunder.

Om kunderna blir kvar, vill säga.

– Jag tror att kunder som lämnat SEB för att gå över till Föreningssparbanken och tvärtom kan reagera med att känna sig tvångsrekryterade och därför protestera genom att gå över till en annan, kanske mindre bank, säger Göran Jönsson.

Inte om – utan när

Han hävdar att Göran Collert, ordförande i Föreningssparbanken, länge drivit frågan om en sammanslagning, och att det inte varit en fråga om om det skulle ske - utan när.

– Men man ska inte ropa hej förrän konkurrensmyndigheterna sagt sitt, Konkurrensverket har sagt att nästa bransch som ska granskas är bankerna och det kommer säkert ha synpunkter på sammanlagningen, säger Göran Jönsson.

Han befarar att ett fåtal stora banker innebär att konkurrensen hämmas, att bankkunderna blir beroende av ett fåtal leverantörer av banktjänster.

Facket positivt

Den fackliga organisationen Finansförbundet stöder samgåendet mellan SEB och Föreningssparbanken.

– Vi ser det som en del i den sedan länge pågående omstruktureringen av hela finansbranschen, säger Lillemor Smedenvall, ordförande i Finansförbundet.

Inga-Lill Hagberg