Rolf Alsing: Storbankerna måste sättas på plats

NYHETER

De båda storbankerna SEB och Föreningssparbanken vill gå samman och bilda SEB Swedbank med 35 000 anställda och ett kapital på 1 300 miljarder kronor att förvalta.

Nya SEB Swedbank skulle bli näst störst i Norden.

Om fusionsplanerna genomförs begränsas den redan begränsade konkurrensen på bankområdet ytterligare, till men för samhället och kunderna. Bristande konkurrens på en oligopolmarknad är en huvudförklaring till att storbankerna i dag kan hålla skamligt låga sparräntor och ta ut skyhöga avgifter på tjänster som borde vara gratis.

Bankerna gör nu rekordvinster, och de kan göra det därför att omvärlden tycks tolerera vilka ockerfasoner som helst.

Gränsen är nu nådd, storbankerna måste sättas på plats.

Om konkurrensmyndigheterna mot förmodan godkänner sammanslagningen bör finansinspektionen och regeringen säga blankt nej.

Det ligger varken i samhällets eller konsumenternas intresse att två giriga banker får chans att roffa åt sig ännu mer av vanligt folks pengar.

Rolf Alsing