Glädjeskutt för SEB- aktien efter fusionen

Nya banken näst största i Norden

NYHETER

I går kväll beslutade SEB och Föreningssparbanken att gå samman.

På förmiddagen presenterades den nya banken SEB Swedbank vid en presskonferens.

Vi blir en ”glokal” bank, säger Göran Collert som blir storbankens styrelseordförande.

Marknaden reagerade positivt och SEB-aktien steg med drygt tio procent

Förhandlingarna om sammanslagningen har genomförts under stor sekretess och allt blev klart sent i går kväll.

De 35 000 anställda får nu en ny arbetsgivare, men inom tre år kommer 2 000 inom banken lämna sitt arbete.

Det kommer att ske genom naturlig avgång, hävdar den nya storbanken.

Vid tio-tiden i förmiddags hölls en presskonferens på Armémuseum på Östermalm i Stockholm.

– Vi har tidigare kallat Föreningsparbanken den ”glokala banken”, den är både global och lokal, men nu är det inte bara en klyscha, säger Göran Collert som blir koncernens styrelseordförande.

Kvinna i toppen

Nya SEB Swedbank vill rusta sig för det framtida europeiska bankkriget, och det är där nästa fusion kan ske.

– Vi får internationell kompetens i banken och det är det som diskuteras allra mest i bankvärlden i dag, säger Birgitta Johansson Hedberg som blir koncernens ställföreträdande chef.

Bankerna SEB och Föreningssparbanken motiverar sammanslagningen att de kompletterar varandra och kommer att få göra en besparing på 2,5 till 3 miljarder kronor per år.

SEB är storfinansens bank och finns främst i storstadsområden, medan Föreningssparbanken har ett stort antal bankkontor ute i landet.

Större kundunderlag behövs

Sammanslagningen ger bankerna fördelar, en win-winsituation, hävdar Lars H Thunell som blir storbankens VD och koncernchef.

– SEB är ledande inom storstadsområdet, och det för vi in boet nu, säger Lars H Thunell.

– Det är ingen hemlighet att kunderna kräver att kunna möta oss i banklokaler, på internet och på andra ställen vi behöver vara kostnadseffektiva och då behöver man ett större kundunderlag, säger Göran Collert.

Näst störst i Norden

SEB Swedbank blir näst störst i Norden efter Merita Nordbanken med 11,3 miljoner kunder varav två miljoner är internetkunder. Storbanken får 1 456 kontor varav 862 finns i Sverige och börsvärdet är 150 miljarder i Sverige.

De kommer att förvalta 1 300 miljarder kronor i kapital, i fonder och annat. Balansomslutningen blir 2 000 miljarder kronor.

Sammanslagningen kan genomföras under tredje kvartalet i år.

Men först väntar en granskning av banksammanslagningen av Konkurrensverket i Sverige och EU-kommissionens konkurrensgeneraldirektorat.

– Vi ger inga kommentarer i ärendet eftersom vi kanske får det på vårt bord, säger JanErik Ljusber, informationschef på Konkurrensverket.

– Först måste vi få in en anmälan och därefter har vi 25 dagar på oss. Om det inte är några problem lämnar vi ärendet "utan anmärkning" annars kan vi granska ärendet i ytterligare tre månader.

Konkurrensverket granskar just nu bankbranschen i stort, men Jan-Erik Ljusberg vill inte avslöja vilka delar som ingår i granskningen.

EU-kommissionen granskar olika företagsfusioner .

– Alla företagsfusioner är inte anmälningsskyldiga till oss, först går de till medlemslandets eget konkurrensverk för avgörande om det ska skickas till oss, men det vet oftast företagen själva, säger Monika Ekström, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat frör konkurrensfrågor.

– Det finns också vissa tröskelvården som måste uppfyllas för att ärendet ska hamna på vårt bord.

I den nya banken får SEB aktiemajoritet med drygt 51 procent.

Föreningssparbankens styrelseordförande Göran Collert blir en av två "co-chairmen" och legal ordförande fram till bolagsstämman 2003, efter det föreslås Jacob Wallenberg ta över.

SEB spås vara vinnare i fusionen

Föreningssparbanken har haft problem efter sammanslagningen mellan Föreningsbanken och Sparbanken med sviktande aktiekurs. SEB visade däremot ett rekordresultat för år 2000, med en vinst på 8,8 miljarder kronor.

Placerarna dömde SEB till vinnare på fusionen. Bankens A-aktie steg med 10,6 procent till 114 kronor. Föreningssparbanken vände upp efter en inledande nedgång och steg med 5,1 procent till 144:50 kronor.

Även Handelsbanken rycktes med och steg med 4,2 procent till 163 kronor. Nordea klättrade med 2,9 procent till 71:50 kronor.

Inga-Lill Hagberg, Fredrik Rundkvist