Bättre service och lägre priser utlovas

NYHETER

Med SEB Swedbank vill Föreningssparbanken och SEB skapa en europeisk finanskoncern.

Koncernen blir näst störst i Norden.

Föreningssparbankens förankring bland de svenska småspararna och SEB:s internationella inriktning på storföretag ska göra nya SEB Swedbank framgångsrik. Tillsammans förvaltar de i dag ett kapital på 1 300 miljarder kronor och ett samlat börsvärde på 150 miljarder kronor.

Föreningssparbanken och SEB har tillsammans 35 000 anställda. Av dem arbetar 19 000 i Sverige.

Kontor läggs ner

Föreningssparbanken och SEB hoppas kunna spara 2,5-3 miljarder kronor på sammanslagningen. En halv miljard sparas på nedläggningen av 100 överflödiga kontor runt om i landet. Resten ska tas in på central nivå, nya IT-lösningar och produktbolag.

På personalsidan innebär fusionen inga större förändringar. Inom tre år ska antalet anställda ha minskat med 2 000 personer, men det hoppas man kunna lösa med att de antingen säger upp sig själva eller väljer att gå i pension.

Lovar bättre service

Den nya banken lovar att sammanslagningen ska ge alla kunder bättre tjänster, personligare service och lägre priser.

Anledningen till fusionen är införandet av euro och en ökad konkurrens på den europeiska marknaden. Den tekniska utvecklingen med till exempel banktjänster via internet har förändrat kundernas behov.

Vill etablera sig i andra länder

Sin bas kommer SEB Swedbank att ha i Norden, Östersjöområdet och Tyskland. Därifrån planerar de att expandera in i nya länder.

Till en början kommer Föreningssparbankens nuvarande ordförande Göran Collert att bli ordförande i den SEB Swedbanks styrelse. Vid bolagsstämman 2003 tar SEB:s ordförande Jacob Wallenberg över. VD och koncernchef blir Lars H Thunell som nu innehar samma post på SEB. Föreningssparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson Hedberg blir ställföreträdande.

Åsa Kristoffersson