Bristande konkurrens gynnar aldrig kunderna

NYHETER

Samgåendet mellan Föreningssparbanken och SEB innebär att man får ännu mindre att välja på.

I går hade Sverige fyra storbanker. I dag är det bara tre.

Bristande konkurrens har aldrig gynnat kunderna.

I rasande takt går de svenska bankerna samman, köper försäkringsbolag och blir större och större. SEB Swedbank motiverar samgåendet med att det är bra för kunderna. De har blivit kinkigare och kräver fler och bättre produkter, mer krävande rådgivning och ett tätare kontorsnät.

– De verkliga vinnarna i den här affären är kunderna, slog Föreningssparbankens vd Birgitta Johansson-Hedberg fast under presskonferensen i förmiddags.

Tog ut 20 miljarder i avgifter

Det är kvalificerat skitsnack. De flesta kunder är oerhört passiva och kräver alldeles för lite av sin bank.

Det gjorde det bland annat möjligt för Föreningssparbanken och SEB att under förra året ta ut rekordsumman 20 miljarder i avgifter av sina kunder.

Den nya banken kommer att ha ungefär halva den svenska bolånemarknaden. Den kommer ha ungefär hälften av fondmarknaden. Det förvaltade kapitalet beräknas till 1 300 miljarder, en summa som motsvarar närmare 70 procent av den svenska bruttonationalprodukten.

Dålig konkurrens mellan bankerna

Utan att överdriva är konkurrensen på bankområdet alltså sämre i dag än det var i går. Bristande konkurrens har hittills aldrig gynnat kunderna.

Riksgäldskontorets chef Thomas Franzén varnade så sent som i morse, innan den nya fusionen var känd, för den bristande konkurrensen på den svenska bankmarknaden. Han kallade den för ett oligopol, specialistbeteckning på ett fåtal företag som säljer identiska produkter.

För en person som bryr sig om bästa möjliga avkastning på sina pengar är storbankerna inte det bästa alternativet.

Inget sparkonto ger bättre avkastning är riksgäldskontorets motsvarigheter. När Svenska Dagbladet för en tid sedan lät analytiker sätta betyg på de 59 bästa fonderna ingick bara elva i storbankernas produktportfölj. Att den nya SEB Swedbank skulle bryta det mönstret förefaller osannolikt.

Däremot är det bra för aktieägarna att bankerna blir större och större.

Så kan kostnaderna pressas, bland annat för utveckling av nya e-bankstjänster, så kan personalstyrkan minskas och så kan vinsterna öka ytterligare.

Aktieägarna vinner – inte kunderna

Den sammanslagna Föreningssparbanken och SEB räknar med besparingar per omkring tre miljarder om året. Det förefaller mindre troligt att dessa pengar används till att sänka bankens avgifter än till aktieägarnas fromma.

Tillstånd för den nya banken krävs av EU:s konkurrensmyndigheter och Konkurrensverket vars chef Ann-Christin Nykvist inte brukar lägga fingrarna emellan.

Innan de sagt sitt är samgåendet mellan Föreningssparbanken och SEB bara en plan. Men en plan som kunderna har anledning att vara rädda för.