Folksam startar ny ”Folkbank”

Förhandlingar med tjänsteleverantörer i slutskedet

NYHETER

Det här öppnar ännu bättre möjligheter för Folksam att slå sig in på marknaden med sin bank för vanligt folk.

Det säger Tore Andersson, vd och koncernchef i Folksam, om sammanslagningen mellan SEB och Föreningssparbanken.

Folksam driver sedan förra året ett projekt som syftar till att etablera en Internetbaserad "Folkbank" inriktad på vanliga tjänster för vanliga hushållskunder. Banken skall även ha telefonsupport och ett antal företag som skall leverera tjänster som bostadslån, hantering av lönekonton, kredit- och betalkort med mera.

Med hjälp av "bra partners" ska den nya Folkbanken enligt Tore Andersson även ta sig in i bankomatsystemet.

Enligt Andersson är det helt klart att den nya storbanken kommer att inrikta sig på företag och tjänster åt förmögna privatpersoner.

”Tydlig signal”

- Hushållskunderna har länge varit misshandlade av de fyra storbankerna. Här öppnas det ännu större chanser för en bra konkurrent att slå sig in på hushållsmarknaden och komma med ett starkt alternativ, säger Andersson till TT.

- Den handlar inte i första hand om att ge svenska hushåll lägre kostnader utan vad det handlar om är att vinstmaximera, säger Andersson om sammanslagningen mellan SEB och Föreningssparbanken.

Enligt Tore Andersson är sammanslagningen en tydlig signal till fackföreningsrörelsen i form av LO och TCO:

- Var hamnar man med nu med sina bankaffärer? Hos dem som har de stora ägarintressena som sina främsta mål, konstaterar Andersson.

Just nu ligger Folksam i slutskedet av förhandlingarna med dem som skall leverera tjänster till den nya banken. Dessutom gäller det att knyta upp en krets av intressenter/kundföreträdare kring den nya banken som LO- och TCO-förbund och kooperativa företag som KF och OK/Q8.

- Det är i första hand för att vi behöver stöd för att förmå deras medlemmar att byta bank. Alla kundundersökningar vi gjort visar att svenska folket är väldigt trogna sina gamla banker.

Sänka kostnaderna

Enligt Tore Andersson siktar man på att med Folkbankens tjänster kunna sänka kostnaderna för en normal familj med eget boende med 2 000 till 3 000 kronor per år.

Kommunals ordförande Ylva Thörn hör till dem som oroar sig för konsekvenserna för medlemmarna av den senaste banksammanslagningen. Även Thörn är inne på tanken om ett nytt bankalternativ:

"Rätt skött kan den nya banken vara en fördel även för löntagarna. Men fungerar den inte på ett godtagbart sätt för våra medlemmar så ökar motivet att snabbt verkställa LO-kongressens beslut om en ny LO-bank", skriver Thörn i ett uttalande.

Nils Odén/TT