Nya storbanken inte bra för kunderna

Åttio procent av läsarna negativa till dagens bankaffär

NYHETER

Aftonbladets läsare säger nej till storbanker.

Drygt 80 procent tror inte att dagens bankaffär är bra för kunderna.

– Jag tror att många har sammanslagningen mellan Föreningsbanken och Sparbanken i färskt minne. Då blev det tumult för en hel del kunder och anställda, säger Birgitta Clemensson, rådgivare vid Konsumenternas bankbyrå till Aftonbladets nätupplaga.

Stiftelsen Konsumenternas bankbyrå ger opartisk rådgivning till bankkunder när det gäller förköp eller till kunder som är oense med sin bank. Rådgivningen är kostnadsfri och vänder sig till vanliga konsumenter.

Under torsdagen, när SEB och Föreningssparbanken meddelade sina planer att gå samman var reaktionerna måttliga hos bankbyrån - men de fanns:

”Ingen praktisk betydelse i dag

– Någon jag pratade med i dag uttryckte sin oro över att storbankerna ska bli egenmäktiga och självgoda. Jag tror att fler kommer att reagera senare, det här har ingen praktisk betydelse för kunden i dag, säger Birgitta Clemensson.

När aftonbladet.se ställer frågan om läsarna tror att dagens affär är bra för kunderna blir svaret ett klart nej. Efter att 23 382 läsare svarat på frågan tyckte 81 procent inte att det var bra, drygt 11 procent att det var bra medan resterande inte hade någon åsikt.

Birgitta Clemensson tycker inte att det är förvånanade att så många är negativa till fusionen:

- Visst kommer konsumenterna att reagera negativt. Det intressanta är hur de bankkunder som var med om sammanslagningen mellan Föreningsbanken och Sparbanken, 1997, tar emot det här. Då tog det väldigt lång tid innan de bägge bankerna samordnat sina datasystem och irritationen lever kanske kvar, säger hon.

Konkurrensen minskar

Andra tänkbara orsaker till att många inte tror på storbanker kan vara att aktörerna på marknaden minskar och därigenom konkurrensen, tror Birgitta Clemensson. Hon tror också att en del skepsis kommer från bankkunder som saknar den nära, personliga servicen från sin bank. Många äldre känner sig marginaliserade när bankkontor och bankfack försvinner.

Om konkurrensmyndigheten godkänner fusionen mellan Föreningssparbanken och SE-banken så blir bankerna i ännu högre grad datoriserade, bankkontorern större och den personliga servicen mindre.

Kommer bankerna att förlora kunder, tror du?

– Jag kan föreställa mig att vissa kommer att byta bank. Den nya banken kan nog till exempel tappa kunder bland dem som bytt från SE-banken till Föreningssparbanken för att de varit missnöjda, säger Birgitta Clemensson.

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM