Lägre fastighetsskatt bara för normalvillor

Inkomstgräns skulle ge besvärliga marginaleffekter

NYHETER

Ägare till riktigt dyra hus kan inte räkna med att få någon begränsning av fastighetsskatten.

Det beskedet ger finansminister Bosse Ringholm.

Regeringen är på väg att släppa tanken på att begränsa fastighetsskatten enbart för personer med inkomster under en viss gräns. En inkomstgräns skulle ge besvärliga marginaleffekter.

I stället kan taxeringsvärdet bli avgörande för om en familj ska få dra nytta av en regel som begränsar fastighetsskatten. Regeln väntas hamna på att högst fem procent av en familjs inkomst ska gå till fastighetsskatt. Men då får det inte handla om en familj i en mångmiljonvilla.

- Vi räknar i första hand utifrån ett tak på taxeringsvärdet. Det vill säga har man en fastighet som är värd 5-10 miljoner så blir det nog knappast aktuellt att tillämpa någon begränsningsregel, sade Bosse Ringholm efter en frågestund i riksdagen på torsdagen.

- Personer med så dyra fastigheter är sannolikt inga låginkomsttagare, tillade han.

Undviker marginaleffekt

Modellen med en inkomstgräns skulle för hushåll med inkomster på eller strax över en gräns på säg 500 000 kronor betyda att alla inkomstökningar går åt till att betala fastighetsskatt till dess hela skatten är betald. Med även ökad inkomstskatt skulle det snarare bli mindre över i plånboken vid en inkomstökning.

Det är en typ av marginaleffekt som regeringen inte vill ha och som den strävar efter att ta bort på andra håll i skatte- och bidragssystemen.

Enligt Ringholm vill regeringen alltså inte att begränsningsregeln ska gälla lyxhus med höga taxeringsvärden. Här övervägs inom finansdepartementet två olika modeller, enligt vad TT erfar.

Antingen att begränsningsregeln bara skall gälla taxeringsvärden upp till en viss gräns eller att hus med ett extra högt taxeringsvärde inte skall omfattas alls av begränsningsregeln.

Kan ha förmögenhet

Med den första modellen uppnår regeringen att begränsningsregeln bara kommer att gälla vad som kan betraktas som normalt boende.

Men ett annat problem för regeringen är att vissa hushåll med dyra hus kan ha låga inkomster men stora förmögenheter av annat slag.

Den typen av hushåll vill regeringen inte ska kunna dra nytta av en begränsningsregel. För att klara detta övervägs inom departementet att en del av förmögenheten skall räknas som inkomst på samma sätt som i dag sker vid beräkning av bostadsbidrag.

Däremot är det inte aktuellt, gjorde Bosse Ringholm klart på en fråga från miljöpartisten Birger Schlaug, att bara räkna en del av taxeringsvärdet som underlag för förmögenhetsskatten.

Lars Larsson/TT Nils Odén/TT