Engelska mul- och klövsjukan sprids

Jordbruksverket uppmanar till försiktighet

NYHETER

Mul- och klövsjukan sprids snabbt i Storbritannien.

Nu sprider sig oron för att sjukdomen ska drabba även övriga Europa.

I Sverige uppmanar Jordbruksverket de som besökt vissa delar av Storbritannien att vara försiktiga.

I Tyskland snabbutreder regeringen ett nytt förbud mot reseproviant. Inga smörgåsar eller annat av färskvarutyp från kiosker eller flygplan ska få tas in i Tyskland.

Delstaten Hessens hälsovårdsminister vill dessutom att läder- och pälsprodukter från Storbritannien desinficeras. Vid flygplatserna måste alla resenärer från Storbritannien räkna med att tullen vill gå igenom bagaget.

Sedan i tisdags har sjukdomen upptäckts vid fem besättningar i Storbritannien. De senaste två hittades så sent som på fredag eftermiddag. Nu diskuteras ett veckolångt förbud mot alla transporter av klövdjur i Storbritannien.

Smittkällan har enligt BBC spårats till en gård i Heddon-on-the-Wall i Northumberland.

Mul- och klövsjuka är inte farlig för människor, men drabbar alla klövdjur mycket svårt.

Upptäcks ett fall avlivas hela besättningen. Dessutom upprättas en säkerhetszon på en mil runt gården.

Jordbruksverket i Jönköping uppmanar nu personer som varit i Storbritannien att vara mycket försiktiga, så att de inte överför mul- och klövsjuka hit.

Sjukdomen har inte funnits i Sverige sedan 1960-talet.

- Mul- och klövsjuka är väldigt smittsam, förklarar Marianne Sköld, handläggare på Jordbruksverket i Jönköping.

Sjukdomen drabbar nötkreatur, svin, får och getter. Människor däremot blir inte sjuka - men de bär på viruset i flera dagar efter det att de varit i kontakt med ett smittat djur. Därför är turism en stor smittorisk när det gäller spridning av mul- och klövsjuka.

Smittan finns i kläder, under skosulor, och om man haft bilen med sig bidrar även den, främst via däcken, till att föra smittan vidare.

Dessutom ska man naturligtvis inte ta med sig vissa typer av livsmedel från resor i länder med utbrott av mul- och klövsjuka.

- Vi avråder från att ta med sig obehandlat kött, mjölkprodukter eller andra produkter från klövbärande djur. Och den som de senaste dagarna eventuellt har varit i områden i Storbritannien som har mul- och klövsjuka ska inte vara bland svenska kreatursbesättningar på minst fem dygn, säger Marianne Sköld till TT.

Mul- och klövsjuka leder inte nödvändigtvis till döden för djuren, men smittsamheten och djurens nedsatta funktioner gör ändå att sjukdomen betraktas som en av de allra allvarligaste. Symptomen varierar mellan djuren.

- Nötkreatur får en mycket nedsatt mjölkproduktion och de blir ganska utslagna under en tid. Även om sjukdomen inte är så dödlig avlivas djuren eftersom den är så smittsam.

- När det gäller grisar kan det vara lite lurigt eftersom de ofta får mildare symptom. De kanske bara blir lite halta.

Caroline Olsson, TT ( )