Misstänkt fall av galna ko-sjukan i Sverige

NYHETER

Statens veterinärmedicinska anstalt har hittat ett misstänkt fall av BSE i Sverige. Jordbruksverket har beslutat att spärra av den aktuella gården i Halland.

Provet ska nu skickas till Storbritannien för vidare analys.

Misstankarna har uppstått efter ett snabbtest av en två och ett halvt år gammal kviga. Djuret ingick i en mjölkkobesättning och testades inom ramen för Sveriges övervakningsprogram.

 - Djuret nödslaktades på grund av skador i korsryggen efter en kalvning. I dag fick vi ett positivt provsvar från ett snabbtest, säger Anna Olsson, informationschef vid Jordbruksverket, till Aftonbladets nättidning.

Resultatet från snabbtestet var sådant att BSE inte kan uteslutas, enligt ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Prov från djurets hjärna ska skickas till EU:s referenslaboratorium i Storbritannien. Det definitiva provsvaret dröjer cirka två veckor.

Inga djur får lämna gården

Spärren av gården i Halland innebär att inga nötkreatur från besättningen får skickas till slakt, säljas eller på annat sätt lämna gården.

På Swedish Meats, en koncern som svarar för tre fjärdedelar av all slakt i Sverige, visste man på fredagskvällen ännu inte om den drabbade gården i södra Halland finns bland kunderna.

- Vi håller på att kontrollera och fortsätter med det under lördagen, säger Lotta Peacock, informationschef för Swedish Meats till TT. Den ko som nödslaktades och som provet togs på har under alla omständigheter inte kommit in i livsmedelskedjan, eftersom det inte handlade om planerad slakt.

Sverige har tidigare haft fall av misstänkt BSE, men de har hittills kunnat avfärdas efter ytterligare tester.

- Vi kan inte avfärda detta, men med största sannolikhet är det ett falskt larm. Vi agerar som om det är ett riktigt fall och därför är den halländska gården stängd, säger Leif Denneberg, chef för jordbruksverkets djuravdelning, till TT.

Djuret i fråga är ungt och sannolikheten för att det är ett verkligt fall bedöms alltså som liten.

''Oavsett denna bedömning träder åtgärdsplanen nu i kraft. Dessutom har jag i kväll gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta bort allt kött från den aktuella gården i butikerna'', säger jordbruksminister Margareta Winberg i ett pressmeddelande.

''Det kommer att dröja ett par veckor innan vi med bestämdhet vet. Under tiden handlar vi som om testet är positivt''.

Beredskap finns

Massproducerade BSE-tester med dålig kvalitet. Det kan vara orsaken till att provresultatet blev positivt. Det säger Marianne Elvander vid Statens veterinärmedicinska anstalt till TT.

I det aktuella fallet hamnade de första två proverna i gråzonen därför gjordes ett tredje prov som visade sig positivt.

- Vi visste att det skulle komma ett positivt fall förr eller senare och har en beredskapsplan för det. Nu kommer ytterligare ett mer avancerat test att göras som kommer att vara klart på söndag. Man kan säga att det är ett fria eller fälla prov, säger hon.

Enligt gällande EU-regler skickas även ett prov till Storbritannien för referensprovtagning.

BSE i alltfler länder

TT ( ), Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM