Intensiv jakt på BSE-smittat kött

NYHETER

STOCKHOLM

Livsmedelsverket har under helgen inlett en intensiv jakt på kött från den BSE-misstänkta gården i Halland.

Tre kor har hunnit gå till slakt. Hittills har spåren lett till Helsingborg och Stockholm.

- Det är inte så troligt att vi kommer att finna köttet, men vi gör vad vi kan, säger statsinspektör vid Livsmedelsverket Peter Brådenmark.

När larmet om det positiva BSE-testet kom under fredagskvällen uppmanade jordbruksminister Margareta Winberg Livsmedelsverket att spåra kött från gården och få bort det från butikerna. Men det är lättare sagt än gjort. Uppmaningen fick i alla fall fart på Livsmedelsverket.

Eftersom kött är en färskvara är det ingen större idé att söka långt bak i tiden så verket inriktade sig på januari och februari. Tre djur gick till slakt under den tiden visade det sig.

Två djur slaktades i Lammhult varpå köttet gick vidare till Stockholm. Vad som hänt därefter är oklart men fortsatt spaningsarbetet pågår.

”Troligen uppätet”

- Det troligaste är att det är uppätet, säger Brådenmark.

För den tredje kon, som spårats till ett slakteri i Helsingborg, finns fortfarande en möjlighet att kunna finna köttet i butikerna, säger Brådenmark, och då kan det plockas bort. Om det är helt kött vill säga. Har det gått till charkindustrin är chansen att spåra det obefintlig.

Veterinärrådet Håkan Stenson vid Livsmedelsverket vill tona ner risken.

- Att försöka hitta köttet är en psykologisk åtgärd. Det finns inget som tyder på att det skulle kunna vara farligt, säger han.

Jordbruksminister Margareta Winberg är inne på samma linje.

- Det som görs nu är inte för att köttet skulle kunna vara smittat. BSE-prionerna finns inte i kött. Men konsumenterna måste garanteras att inget kött från denna gård finns i diskarna. Många har inte uppfattat hur BSE-smitta sprids, sade Winberg på fredagen.

Lokala foderföretag

Samtidigt som försöken att hitta slaktade djur, pågår undersökningen av gården. Myndigheterna försöker spåra den kontakt den misstänkta kon har haft med andra djur. Men framför allt är det viktigt att få reda på vilket foder djuret har fått.

De uppgifter som framkom under fredagskvällen på den drabbade gården var att bonden köpt foder från de lokala foderföretagen i Halland.

- Utifrån det som vi fått fram här ser det helt normalt ut, säger länsveterinär Fredrik Holm om fodret djuren ätit.

Obehöriga personer får inte komma in till djuren. Däremot kan mjölkleveranserna från gården fortsätta som vanligt. Där finns ingen smittorisk.

Varg Gyllander/TT