Andra testet klart i dag

NYHETER

UPPSALA

I två små plastbehållare på laboratoriet ligger prover med kontrollnumret 2876-01.

De kan innehålla Sveriges första fall av BSE-smitta.

I dag kommer vi ett stort steg närmare svaret.

Innan vi går in måste vi sätta på oss steriliserade rockar och skydd för hår och mun.

- Och så är ni snälla och rör inga bänkar eller annat med händerna, säger laboratorieingenjören Ewa Westergren och öppnar dörren in till BSE-labbet på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala.

Vid ena väggen står ett högt skåp fyllt av burkar med formalinindränkta prover av hjärnstammar från döda kor.

Vissa har redan testats. Andra väntar på svar.

Längre in i laboratoriet ligger de två proverna från den halländska kossans hjärnstam, inbäddade i paraffin.

BSE-testerna sker i ett helt eget laboratorium, skilt från övrig verksamhet.

Engångsartiklarna slängs och eldas upp

- Vi vill inte riskera att smitta ner utrustning med smittan, säger Carl Hård av Segerstad, chef för patologavdelningen på SVA.

När Ewa Westergren senare börjar skära i den misstänkt smittade hjärnstammen tar hon på sig ännu mer skyddskläder.

Efteråt slängs alla engångsartiklar i en tunna och eldas upp. Övriga kläder steriliseras åter. Allt för att stoppa en eventuell smitta från att spridas vidare.

- Det är nästan hopplöst att förstöra prionerna, säger Carl Hård af Segerstad och berättar att de till exempel överlever ett formalinbad, något som effektivt dödar många andra smittämnen.

- Prionerna kan i princip leva hur länge som helst, säger Ewa Westergren.

Det är prionerna - förändrade proteiner - som sprider smittan och det är sådana Ewa Westergren är på jakt efter. När Aftonbladet besöker SVA ska det andra svenska testet av den eventuellt BSE-smittade kon göras.

"Vi har haft problem med testutrustningen"

Testet kallas immunohistokemi.

Det går ut på att upptäcka eventuella prioner med hjälp av antikroppar och ett färgämne som gör att eventuella prioner blir synliga i mikroskop.

- Jag tror att det här är ett falsklarm, säger Carl Hård af Segerstad.

- Vi har haft lite problem med testutrustningen från Biorad i Frankrike. Den har svajat lite grann.

Resultatet kan dröja i några veckor

I dag blir resultatet från det andra testet färdigt. Oavsett svar skickas proverna sedan vidare till Storbritannien. Där ska de undersökas en sista gång. Resultatet väntas dröja några veckor, men redan i dag får vi ett mycket säkrare besked än snabbtestet kunde ge i fredags.

- Hittar vi prioner i det här testet är risken mycket stor att det är ett äkta fall, säger Carl Hård af Segerstad.

Markus Lutteman