Smittan blir EU:s eldprov

NYHETER

För EU är galna ko-sjukan det stora testet.

Inte bara för att krisen pågått i evigheter och kostat massor med pengar.

Utan framför allt för att den handlar om organisationens existensberättigande. Vilken nytta har medborgarna av EU?

Det har funnits komiska inslag, det ska inte förnekas. Ett av dem gäller sammanstötningen i Florens 1996 mellan statsminister Göran Persson och hans dåvarande brittiske kollega, John Major.

– Så här kan man inte bete sig, meddelade Persson sedan Storbritannien under en månad blockerat alla centrala EU-beslut i protest mot förbudet att exportera nötkött.

John Majors motdrag är klassiskt:

– De som tror att de kan hota oss på det här viset kommer att råka ut för en mycket obehaglig överraskning.

Persson väntar fortfarande.

54 lagar har inte räckt

Det första förbudet mot export av brittiskt nötkött infördes redan 1989. Sedan dess har inte mindre än 54 lagar klubbats igenom på EU-nivå för att minska spridningen av den lömska sjukdomen.

Unionen har alltså lagt ner stor möda på att förhindra långtidsverkan av dålig djurskötsel och fodertillverkning. Tyvärr har det inte räckt. Nya fall har upptäckts hela tiden även om frekvensen minskat.

Att EU ägnat så mycket tid och kraft åt sjuka kor beror inte bara på att jordbruket är den näringsgren som väcker starkast känslor i unionssamarbetet. Det räcker med en ifrågasättande teaterviskning för att få den politiska eliten i Frankrike att resa ragg.

Orsaken är framför allt EU:s bristande folkliga förankring. Enligt den senaste EU-barometern tycker bara hälften av medborgarna att medlemskapet är bra. Ännu färre, 47 procent, anser att de har haft nytta av att vara med i EU. Sverige ligger som vanligt långt under EU-genomsnittet.

Unionen och dess ledare har alltså inte lyckats övertyga sina medborgare om att EU är en bra grej.

Galna ko-sjukan är ett test. Kan EU sätta stopp för ny smittspridning och alltså vara till nytta för dem som hela projektet handlar om, EU-ländernas drygt 370 miljoner invånare?

BSE har redan kostat väldiga summor. För fjorton dagar sedan anslog finansministrarna ytterligare nio miljarder kronor. Pengarna ska användas till att testa alla djur över 30 månader. Testkapaciteten är dock begränsad så de djur man inte hinner kontrollera köps och eldas upp – även om de är friska.

Att elda upp sannolikt tjänlig mat samtidigt som halva världen svälter har varit svårt att förklara. Tyskland fick kritik när de i veckan beslutade att skicka kött från 200 000 snabbtestade kor till Nordkorea. Vissa ansåg att det var oförsvarligt eftersom testerna inte var hundraprocentigt säkra.

Hotar EU:s ekonomi

På sikt hotar galna ko-sjukan att förstöra EU:s ekonomi. I dag finns ett tak på medlemsländernas avgift till EU. Det får inte överskridas. Ökar kostnaderna för jordbruket drabbas andra verksamheter. Var går smärtgränsen? Och vad är viktigast, sjuka kor eller stöd till utsatta regioner?

I morgon träffas EU:s jordbruksministrar i Bryssel under ledning av Margareta Winberg. De vet vad de ska prata om.

Galna kor.