Fler fotgängare skadade efter nya lagen

NYHETER

LINKÖPING

Sedan lagen om skyldighet att stanna vid övergångsställe infördes har antalet svårt skadade fotgängare fördubblats.

Det visar statistik från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Den nya lagen trädde i kraft 1 maj förra året och innebär att bilister har skyldighet att stanna och släppa förbi fotgängare vid obevakade övergångsställen.

Enligt VTI:s mätningar har antalet bilister som stannar för fotgängare ökat från 20 procent före 1 maj till 50 procent i dag. Fotgängarnas väntetid vid övergångsställen har minskat med två tredjedelar, en tid som istället förts över till bilisterna.

Motsatt effekt

Men på olyckorna har lagen inte haft avsedd effekt. Tvärtom.

Antalet svårt skadade fotgängare fördubblades från perioden 1 maj till sista december förra året jämfört med samma period året dessförinnan, skriver Corren Söndag.

- Men det är för tidigt att dra några klara slutsatser av siffrorna. Det finns flera osäkerhetsfaktorer. En förklaring kan vara att förra hösten var mörk med dåligt väder, medan vi hösten 1999 hade toppenväder, säger Jan Ifwer, statistiker på Vägverket, till tidningen.

TT