Inget spår av BSE i nytt test

NYHETER

Det senaste testresultatet från gården i Våxtorp visar inte några spår av BSE.

Det meddelade Jordbruksverket på söndagen.

Ett definitivt besked om eventuell smitta kommer att dröja ytterligare en dryg vecka

Hur kunde flera tidigare tester visa så fel?

- Snabbtesterna är väldigt osäkra. De massproduceras och används inom hela EU. Men kvalitetsmässigt är de inte tillförlitliga, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen vid Jordbruksverket.

Där hoppas man nu att faran är över. Ändå kvarstår restriktionerna kring gården i Halland.

Definitivt svar dröjer

- Det svar vi fått i dag är betydelsefullt. Men trots detta måste vi nu avvakta svaret på de prover som skickats till referenslaboratoriet i Weybridge i Storbritannien. Det kommer att ta ytterligare cirka tio dagar att få svar därifrån, säger Denneberg.

Under tiden får bonden vid gården i Våxtorp i Halland hjälp. Bondekooperationen stöttar bland annat med avbytare. Gården måste skötas som vanligt trots trycket och hotet att hela besättningen måste avlivas och brännas.

- Alla beslut som fattas ger djurägaren 100 procents ersättning för de ekonomiska skadan, säger Denneber.

- Men det finns också den psykosociala biten, som naturligtvis är svår i den här situationen. Både lantbruksnäringen och vi från vår sida har försökt stötta familjen, men det är ingen lätt situation för dem.

Fler falsklarm väntas

Hittills har 3 000 tester genomförts sedan den 1 januari. Jordbruksverket räknar med få upp till 20 falsklarm om misstänkt BSE bara i år.

Skälet är att Sverige vid årsskiftet startade den nya BSE-kontrollen. Den innebär bland annat att alla nödslaktade, avlivade eller självdöda kreatur äldre än 30 månader ska snabbtestas för BSE.

Varje larm om misstanke efter en sådan snabbtest måste sedan hanteras som om djuret verkligen varit smittat av BSE. Alla åtgärder ingår sedan årsskiftet i beredskapsplanen och träder automtiskt i kraft.

Det slutliga och helt säkra utslaget kommer sedan efter 2-3 veckor från prov som analyseras vid det brittiska referenslaboratoriet.

- Snabbtesterna kan fånga upp orenheter som ger fel svar. De är också mycket labila när det gäller att visa mängden enzymer och proteiner i proverna, säger Dennberg.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA har tidigare upptäckt att en sändning av de snabbtester som kallas Eliza varit av mycket låg kvalitet.

Det var Eliza som användes vid de första positiva proverna i Halland.

Den test som på söndagen gav ett negativt besked är av annan och mer stabil typ. Testat kallas immunohistokemitest och anses betydligt mer tillförlitligt.

Caroline Olsson