Här blir en av tre elever underkänd

... och många andra elever kommer inte heller in på gymnasiet

NYHETER

Vid flera skolor i Stockholm är mer än en tredjedel av eleverna underkända när de går ut nian.

De får inte gå på gymnasiet.

- Vi ser det tydligast på de skolor som har många elever med invandrarbakgrund, säger Jan Björklund, skolborgarråd (fp).

För att få gå gymnasiet krävs godkänt betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska.

Vid sex större skolor i Stockholm är mer än en tredjedel av eleverna underkända i något av kärnämnena. De saknar gymnasiebehörighet.

"Åtgärderna sätts in för sent"

- Åtgärderna sätts ofta in för sent. Jag vill att eleverna ska kunna gå ett extra år redan mellan lågstadiet och mellanstadiet, säger Jan Björklund.

Han vill se en friare timplan och vill att de invandrarelever som inte behärskar språket ska kunna få prioritera svenskundervisningen.

- Det ska vara svenska, svenska och svenska. De ska inte behöva läsa något annat ämne, innan de kan läsa och skriva.

Speciallärarna är på väg tillbaka i Stockholm.

Just nu utbildas 30 personer.

Stora skillnader

Det är stora skillnader mellan skolorna. Vid Adolf Fredriks skola, Mälarhöjdens skola och Engelbrektsskolan var ingen av niorna underkänd förra året.

Skolorna med flest underkända

"Ta hit fler svenskar"

Hjulstaskolans elever är tveksamma till skolborgarrådets lösningar på deras problem.

De har ett eget förslag:

– Ta hit fler svenskar.

Klara Tovhult