Så ska Persson styra toppmötet

Europa runt på två veckor

NYHETER

I morse flög Göran Persson iväg på en två veckor lång rundresa till EU:s huvudstäder.

Toppmötet i Stockholm förbereds minutiöst vid möten med samtliga presidenter och premiärministrar.

Om en månad står Sverige för första gången värd för ett EU-toppmöte. I Älvsjömässan i Stockholm samlas två presidenter, femton premiärministrar och lika många utrikes- och finansministrar.

Som ett led i förberedelserna för mötet inledde Göran Persson i morse en tvåveckors rundresa till samtliga stats- och regeringschefer. Genom rundresan vill han lägga grunden för att toppmötet blir framgångsrikt.

För ett år sedan antog EU-ledarna ett program som går ut på att göra EU till världens mest framgångsrika, kunniga och konkurrenskraftiga ekonomi. Ett mål som ställdes upp var att 70 procent av arbetskraften skulle ha jobb 2010. I dag är det 61 procent.

Toppmötet i Stockholm är det första av en rad årliga uppföljningsmöten för att kontrollera att utvecklingen går åt rätt håll. Genom att jämföra länderna med varandra hoppas man att de nationella politikernas tävlingsinstinkt ska vakna. Alla vill ligga i topp, ingen vill komma sist.

Svenska modeller

Göran Persson vill utöka tävlingen till fler grenar än i dag. Därför ska han diskutera bland annat följande frågor under rundresan:

Avstämning i halvtid. Mötet i Lissabon ägde rum 2000. Målet ska vara uppnått 2010. Men Persson vill ha invägning även i halvtid. År 2005 ska 67 procent av arbetskraften mellan 16 och 64 år ha jobb.

Fler äldre i jobb. Flera länder oroas över att bara 38 procent av arbetskraften mellan 55 och 64 år jobbar. De vill att EU sätter upp ett särskilt mål för den delen av arbetskraften.

Dagis á la Sverige. Sverige vill föra in andel barn i barnomsorg som en tävlingsgren. Anledningen är att kvinnor med småbarn har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden utan fungerande barnomsorg.

Göran Persson har ytterligare en fråga som han vill diskutera med EU-ledarna. Svenskarna har han redan uppmanat att skaffa fler barn. Nu vill han rikta samma uppmaning till resten av Europa. Hur ser de andra premiärministrarna på det?

Dyrt bränna kött

Enligt EU:s prognoser ser det mörkt ut. För ett par år sedan bestod EU:s arbetskraft av sammanlagt 169 miljoner människor. Arbetskraften fortsätter växa till 2010 för att sedan minska. 2050 är den på samma nivå som 1985 - men med betydligt fler vårdkrävande åldringar att ta hand om.

Ett tredje område som Persson vill diskutera är mötet med Rysslands president Vladimir Putin. Putin äter lunch med EU-ledarna under besöket i Stockholm och ska då diskutera det ekonomiska samarbetet med EU.

En fråga som kan dyka upp gäller kostnaderna för galna kosjukan. Att elda upp mängder av kött kostar pengar och bönderna vill ha ersättning för förlorad inkomst. Hittills har intresset varit svagt. Men Frankrikes president Jacques Chirac är inte förutsägbar.

Han kan kan snabbt förvandla en icke-fråga till en stor sak.

Lena Mellin