Starkt stöd för aktiv dödshjälp

NYHETER

Sju av tio svenskar tycker att aktiv dödshjälp ska tillåtas för den som begär det.

Mest positivt inställda är unga mellan 15-29 år, moderater och LO-medlemmar.

Undersökningen om svenskarnas syn på aktiv dödshjälp har gjorts av Sifo på uppdrag av Svenska Dagbladet. Tusen personer i olika åldrar har tillfrågats.

Bara var femte svensk svarar nej på frågan om aktiv dödshjälp ska vara tillåten för den som själv önskar det.

Men nästan sju av tio, eller 68 procent, av svenskarna är alltså positivt inställda. Av dem tycker nio av tio att en förutsättning ska vara att den som begär dödshjälp ska plågas svårt och att allt hopp är ute. Sex av tio anser att hjärndöd ska vara ett godtagbart skäl för aktiv dödshjälp.

Bara sju procent i samma grupp tycker att skälet "har tröttnat på att leva" är tillräckligt.

Unga mest positiva

Enligt SvD:s undersökning är unga människor mest positivt inställda till aktiv dödshjälp. I gruppen 15-29 år svarar 74 procent ja på frågan.

Det visar sig också att synen på dödshjälp skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Medan 77 procent av LO:s medlemmar säger ja till aktiv dödshjälp, är motsvarande siffra bara 56 procent för Saco-medlemmar.

Partierna negativa

Inget parti förespråkar aktiv dödshjälp i sitt program. I SvD:s undersökning är dock de som röstar på moderaterna mer positivt inställda till aktiv dödshjälp än de som till exempel röstar på centerpartiet. 75 procent av moderaterna har svarat ja på frågan, jämfört med 59 procent av centerpartisterna.

Någon större skillnad mellan män och kvinnor har inte uppmätts. 69 procent av männen och 67 procent av kvinnorna tycker att aktiv dödshjälp ska ges till den som begär att få det.

Maria Saving