Vanligt med återfall bland villkorligt frigivna

NYHETER

Hälften av alla som friges villkorligt döms eller misstänks för nya brott inom sju månader.

Nästan hälften av de frigivna får inte den behandlingsplan de ska ha inom angiven tid.

- Förr måste man ha löst både bostad och arbete innan man frigavs villkorligt. Så är det inte längre. Detta är en katastrof för den som muckar, säger Christer Karlsson, ordförande i organisationen KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället.

5 300 personer friges villkorligt i Sverige varje år.

Ett halvår efter frigivningen har de flesta i stor utsträckning en lika dålig social situation som den dag de lämnade fängelset, visar en studie från Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Normalt ska en frigiven som missköter sig också tas om hand enligt klara regler. En behandlingsplan ska till exempel vara upprättad senast en månad efter frigivning. Detta fungerar inte i 40 procent av fallen.

Olika uppfattningar om misskötsamhet

Ett annat problem är att olika övervakare har olika åsikter om när en villkorligt frigiven missköter sig. Vissa tycker till exempel inte att narkotikamissbruk ska betraktas som misskötsamhet.

- Det är stora variationer här. Det är viktigt att man ser över vad man betraktar som misskötsamhet och hur man agerar om någon inte sköter sig eftersom det är ett av de instrument man har för att stötta de här personerna, säger Stina Holmberg, enhetschef vid BRÅ.

Är övervakarna för snälla?

- Alla system har för- och nackdelar. Att övervakarna är lekmän är en fördel, det är en länk in i samhället. Men inte alla lekmannaövervakare tycker om att vara kontrollanter, det är ju en balans.

Behövs bättre planering

Det stora problemet är ändå enligt både BRÅ och KRIS att planeringen inför frigivningen måste fungera bättre.

- Man måste samarbeta bättre mellan frivården och anstalten. Planeringen inför frigivningen måste starta tidigare.

KRIS består av före detta kriminella som bygger nätverk för att stötta varandra.

- Problemet med vår organisation är att vi inte får vara övervakare. Man ska ha varit ute ur straffregistret i fem år. Och när man är ute från det kriminella livet så länge och sedan ska bli övervakare så har man tappat lite av glöden för de intagna, säger Christer Karlsson.

Caroline Olsson