Filminstitutets styrelse beviljade bidrag till sig själva

Fick tolv miljoner kronor

NYHETER

Tre av Svenska Filminstitutets styrelseledamöter har beviljats tolv miljoner kronor i stöd- från den egna styrelsen.

Flera av ledamöterna kommer från filmbranschen, men att det handlar om jäv förnekas av Filminstitutet.

- Det blir svårt att rekrytera ledamöter om det samtidigt ska exkludera dem från att bedriva eget arbete i branschen under den perioden, säger Åse Kleveland, VD för Filminstitutet.

Varje år beviljas runt 139 miljoner kronor till olika filmprojekt, och det är de fem filmkonsulenterna som sållar bland förslagen.

Var och en disponerar över ett olika antal miljoner och lämnar sedan förslag till styrelsen om hur pengarna ska användas.

- Vi arbetar konsekvent självständigt och föreslår de projekt vi tror på, säger Niklas Rådström, långfilmskonsulent på Filminstitutet.

Styrelsen tar sedan det formella beslutet om vilka som ska tilldelas stödpengarna.

De tre styrelseledamöterna som beviljats pengar från Filminstitutet förra året är:

"Den iranska skådespelerskan Susan Taslimi tilldelades sju miljoner till sin långfilm "Husihelvete".

"Gunnar Bergdahl, en av eldsjälarna bakom Göteborgs Filmfestival, fick 800 000 kronor i stödpengar för projektet "Ljudmilas röst".

"Regissören Christina Olsson beviljade fyra miljoner kronor till barnfilmen "Kattresan".

När besluten togs om dessa tre projekt gick den berörda ledmoten tillfälligt ut ur rummet.

- Filmbranschen är en liten bransch i ett litet land och då ligger det i sakens natur att det uppstår sådana här saker. Jag är övertygad om att ser ut så här att folk har "flera hattar " i andra branscher i hela Norden, fortsätter Åse Kleveland.

Av styrelsens nio ledamöter är fem hämtade från filmbranschen.

- Kulturdepartementet vill ha styrelseledamöter från branschen, och jag ser det som oerhört viktigt och värdefullt att vi har branschfolk i styrelsen. Men det blir svårt att rekrytera ledamöter om det samtidigt ska exkludera dem från att bedriva arbete under den perioden, säger Åse Kleveland.

Förra året hamnade 440 projekt från förhoppningsfulla filmare som ville ha stödpengar på Niklas Rådströms bord, två av de projekten som sållades ut kom från styrelseledamöter och som beviljades pengar.

Uppstår inte en svår situation när filmkonsulenterna ska ta ställning till styrelseledamöternas egna filmprojekt?

- Nej, jag har träffat ledamöterna två gånger, och filmkonsulenterna har en självständig roll gentemot styrelsen, säger Niklas Rådström.

Risken finns att det blir fråga om positiv särbehandling av styrelseledamöternas egna projekt?

- Nej, det handlar snarare om en särbehandling åt andra hållet eftersom man funderar både en och två gånger innan de beviljas pengar.

Niklas Rådström skulle själv önska att styrelsen var sammansatt så att jävs-diskussionen inte behövde uppstå.

- Men vill man ha kompetent folk i styrelsen kan man inte bara hämta dem från andra branscher än filmbranschen, säger han till aftonbladet.se.

Inga-Lill Hagberg

ARTIKELN HANDLAR OM