Sex på jobbet – en maktfråga

”Männen ser sig själva som sexiga”

NYHETER

Sexuella närmanden har blivit en del av vardagen på en statlig myndighet.

På ett företag låg männen med flera av sina kvinnliga kollegor. Sex på jobbet har blivit en makt- och ledarskapsfråga.

Beteendevetarna Carin Dannert, Jenny Seton och Susanna Berthilsson kommer i dag ut med boken Sex på jobbet - en ledarskapsfråga.

De har intervjuat 40 kvinnliga och manliga chefer om sex på jobbet. Det som förvånade dem mest var att alla hade historier att berätta.

- Sex är så mycket mer än att hoppa i säng med någon. Det är hur vi kommunicerar, hur vi rör oss. Sexualiteten är väldigt närvarande i vår vardag.

Makt är sex och sex är makt. Men de kvinnliga och manliga cheferna upplever makt olika.

- Männen såg sig själva som sexiga. Det var bara en man som tyckte att kvinnor med makt är sexigt. Kvinnorna däremot upplevde inte makt som sexigt, vare sig hos män eller kvinnor, säger Carin Dannert.

Nakenbilder

Mejl med nakenbilder, flirtar och tydliga inviter är vanliga inslag i arbetsmiljön. En kvinna berättar att en kollega slog upp sidor i porrtidningar på hennes skrivbord. En annan var tvungen att dra sig ur företagets koncernledning sedan de andra haft "grabbiga" ledningsmöten i bastun utan att hon fick vara med. Inom en svensk statlig myndighet säger flera kvinnor att sexuella närmanden hör till. Det är något man får vänja sig vid.

Kvinnor gör något

Många chefer tycker att det är lättare att handskas med uppsägningar än med sexuella relationer på arbetsplatsen. Enligt Carin Dannert är det främst kvinnorna som gör någonting åt problemen.

- Precis som att man har en miljörevision borde alla företag ha tydliga regler inom det här området, säger hon.

Exempel 2

Exempel 3

Fakta om sexuella trakasserier

Exempel 1

Anna-Maria Wiklund