”Lagom” meningsfulla jobb – var finns de?

NYHETER

Övergångsjobb, smaka på ordet.

Det luktar reglering, konstiga arbetsuppgifter och dåligt betalt.

Det vill Ams införa för långtidsarbetslösa.

I dag är 55 000 personer långtidsarbetslösa. Nära en femtedel av dem som går utan jobb har alltså varit utan arbete i mer än två år. Många av dem är äldre och kommer inte få något nytt jobb före pensionen.

Denna drastiska, men sannolikt välgrundade, slutsats drar Ams och föreslår nu att långtidsarbetslösa särbehandlas. De bör få så kallade "övergångsarbeten" tills pensionen befriar dem från fortsatt kontakt med arbetslivet.

Meningsfullt men inte nödvändigt

Övergångsjobben ska erbjudas dem som trots att de förkovrat sig i arbetsmarknadspolitiska program ändå inte får jobb. Det finns helt enkelt inga arbetsgivare som vill ha dem.

De nya jobben ska betalas av staten och vara meningsfulla. Men de får inte vara så meningsfulla att arbetsgivaren hade anställt en person för att få dem utförda på vanligt sätt, det vill säga med lön.

Var hittar man dessa goda karameller?

Det har gjorts ett tidigare försök, OTA, som upphörde vid årsskiftet. Lagen om tillfällig anställning sysselsatte som mest 15 000 personer per år. OTA-jobbarna, även kallade 55-plussare, läste bland annat sagor på skolbibliotek och ryckte in på dagis.

Tanken bakom det avsomnade OTA och de tilltänkta övergångsjobben är god. Även om man av ålder eller andra orsaker har blivit omöjlig på den reguljära arbetsmarknaden ska man kunna erbjudas sysselsättning, en möjlighet att gå hemifrån på dagarna och ha arbetskamrater.

Men det finns en baksida. En övergångsjobbare tillhör varken A- eller B-laget. När staten ser till att man får något att göra för att få dagarna att gå har man definitivt puttats ner i division C.

Graden av tvång i arbetsmarknadspolitiken har varit låg. Men i takt med att massarbetslösheten klingar av och ersätts av högljudda varningar om brist på arbetskraft skruvas tumskruvarna åt.

Kan tvingas flytta

Sedan en månad tillbaka måste exempelvis en arbetslös vara beredd att flytta. Annars hotar avstängning från a-kassan.

Ams förslag levereras i myndighetens budgetförslag för nästa år. Regering och riksdag avgör.

Ska äldre arbetslösa tvingas jobba eller ska de få stämpla i lugn och ro fram till pensionen?

Arbetslösa kan få semester