Spermatvätt kan ge friska barn

Läkare kräver regler anpassade efter den nya tekniken

NYHETER

Spermatvätt kan göra det möjligt för hivsmittade män att bli pappor - utan att mamman eller barnet smittas.

Nu vill en grupp läkare på Huddinge universitetssjukhus att reglerna för provrörsbefruktning ska ändras.

I dag stoppar smittskyddslagen och läkarkårens egna rekommendationer de fall av inseminationer eller provrörsbefruktningar där kvinnan, mannen eller båda är hivsmittade.

Huvudskälet till att det är förbjudet är risken för smittöverföring.

Krav på ändring av lagen

Men nu kräver sju läkare på Huddinge sjukhus i en skrivelse till Socialstyrelsen att reglerna för provrörsbefruktning och insemination ska ändras. Det berättar Dagens Medicin.

En av anledningarna är att hivbehandlingen utvecklats och blivit så effektiv. Argumentet att den ena eller båda föräldrarna skulle dö innan barnet är vuxet håller inte längre, hävdar läkarna.

Med hjälp av en ny teknik där sperman tvättas minskar också risken för smittöverföring.

Sperman centrifugeras

Metoden går ut på att sperman centrifugeras och på så vis tvättas ren från virus. I centrifugen skiktar sig sperman, vilket gör det möjligt för läkarna att skilja spermier från den vätska där viruset kan finnas.

- I Italien har 200 barn fötts med tekniken utan att vare sig barn eller kvinnor har blivit hivsmittade, säger PehrOlov Pehrson, chef för hivmottagningen på Huddinge universitetssjukhus, till Dagens Medicin.

Kan få barn ändå

Mer än 20 par där mannen är hivsmittad och kvinnan osmittad har hört av sig till sjukhuset och frågat om de kan få barn med hjälp av tekniken.

- De flesta hivsmittade skaffar barn i alla fall, det är vår skyldighet att hjälpa de ansvarsfulla paren att minska risken för smittöverföring, säger PehrOlov Pehrson.

Maria Saving