"Ungdomar kommer inte orka jobba"

Forskare slår larm om skolbarns dåliga kondition

NYHETER

Svenska barn rör sig allt mindre och blir allt klenare fysiskt.

Nu varnar forskare för att ungdomar inte kommer att orka jobba.

- Lösningen är idrott på skolschemat varje dag, säger Ann-Christin Sollerhed, doktorand i samhällsmedicin och folkhälsovetenskap.

Adjunkten i idrott och hälsa vid Högskolan i Kristianstad har tidigare undersökt gymnasisters och mellanstadieelevers fysiska status och attityder till kroppsrörelse.

- Min känsla är att det blivit ännu allvarligare de senaste åren. Ska man hårdra det kan man fråga sig om inte de som är tänkta att ta hand om oss på långvården själva riskerar att hamna där före oss, säger Ann-Christin Sollerhed.

I doktorsavhandlingen "Ungdomars fysiska aktivitet och fysiska kapacitet inför framtida arbete" jämför hon 300 6-12-åringar på Österlen. Hälften går i en skola med "normalt" antal idrottstimmar, hälften i en skola med utökad idrott. Undersökningen ska pågå under tre år.

Tror det är farligt att bli andfådd

Förslappningen märks förutom vid fysiska jämförelser även på skolgården och vid samtal med eleverna.

Många av dagens barn äger inget hopprep - däremot dator.

Barnen knackar på varandras dörrar för att leka inne - inte ute.

Många barn har aldrig varit andfådda och tror att det är farligt.

Enligt forskaren riskerar dagens unga att slås ut från arbetsmarknaden.

- Elever på yrkesorienterade linjer som bygglinjer och vårdprogram hade i min studie mycket sämre fysisk kapacitet än elever på teoretiska utbildningar.

Skräckexemplen handlade om balans och styrka.

Pojkar som skulle bli byggjobbare kunde inte balansera på ett ben i mer än två sekunder.

Flickor på vårdinriktade utbildningar som förväntades göra tunga lyft saknade den bål- och bukstyrka som ryggen kräver och klarade inte att göra en enda sitt-upp.

Fel attityd till skolidrott

Ann-Christin Sollerhed ifrågasätter politikers och skolchefers attityd till idrott.

- Rädslan för elittänkande har slagit fel. Vissa tävlingsmoment bör vara frivilliga, visst. Men med samma krav i matte - att alla ska klara av undervisningen - skulle vi få hålla oss på 1+2-nivån.

Sverige näst sämst i Europa

ARTIKELN HANDLAR OM