Vem ska betala för köttkrisen inom EU?

NYHETER

Stanken av bränt kött sprider sig över Europa.

Över stora delar av kontinenten eldas sjuka kor, får och grisar upp.

Den stora frågan är, vem ska betala?

I måndags slog EU:s jordbrukskommissionär Franz Fischler fast att det inte finns mer pengar för att kompensera bönderna för galna ko-sjukan än de nio miljarder kronor som han hittills lyckats skrapa fram.

Ett dygn senare kom nya krav på EU-kassan. I Storbritannien har 17 fall av mul- och klövsjuka nu konstaterats. Skolbarn hålls hemma, hästkapplöpningar liksom planerade demonstrationer ställs in för att minska risken för smittspridning. Det har till och med varit tal om att skjuta upp de stundande valen på grund av sjukdomen.

EU:s värsta jordbrukskris

På de brittiska öarna massförstörs nu kor, får och grisar i öppna eldar på fälten. Samma sak sker i Frankrike, Tyskland och Holland som importerat djur från Storbritannien. Samtidigt pågår den redan planerade destruktionen av kor som är äldre än 30 månader.

EU står alltså mitt uppe i sin värsta jordbrukskris. Två farliga sjukdomar på en gång, massslakt och högljudda krav på ekonomisk kompensation till bönderna. Kan det bli värre?

Det kan det sannolikt. Jordbruksministrarna inledde i måndags en diskussion om hur produktionen av nötkött ska minskas utan att bönderna drabbas. Genom att minska produktionen hoppas man slå två flugor i en smäll. Lägre produktion ger högre priser. Ett mindre intensivt jordbruk betyder minskad risk för sjukdomar som BSE.

Debatten, som redan är stormig, kommer att pågå i minst tre månader. Vid jordbruksministermötet i maj väntas klubban slutligen falla i bordet.

Men sammanhållningen är satt på prov. Praktiskt taget alla EU-länder har redan infört nationella stödprogram för sina bönder utöver de väl tilltagna subventionerna från EU. I Sverige betalas testning av exempelvis självdöda och nödslaktade kor äldre än 30 månader.

Frankrike, Spanien, Irland, Luxemburg, Österrikes med flera kräver nu mer pengar i EU-budgeten. Tyskland säger blankt nej. Kommissionen hävdar att det inte finns några pengar.

Risk för bråk om pengar

Hur det kommer att sluta är för tidigt att sia om. Men risken är överhängande att Göran Perssons första toppmöte som EU:s ordförande, i Stockholm om en månad, kommer att överskuggas av bråk om pengar.

Det man med säkerhet vet är att alla till sist kommer att förklara sig nöjda. Så slutar alla konflikter i EU. Oavsett om de handlar om partier i Österrike, kött eller vetorätt.

Lena Mellin