EU: Cigarretter ska inte få kallas light

NYHETER

BRYSSEL

EU-länderna vill förbjuda att cigarretter kallas light, mild eller motsvarande. Varningstexterna ska även uppdateras och bli större samt finnas på andra tobaksprodukter än cigarretter.

Det står klart sedan EU:s ministerråd och Europaparlamentet natten till onsdagen enades om ett direktiv om tobaksprodukter.

Lars Engqvist, ordförande i ministerrådet och svensk socialminister, är mycket nöjd med resultatet av förhandlingarna.

- Genom direktivet har vi flyttat fram våra positioner i kampen mot tobaksbruket, säger han enligt ett pressmeddelande.

Direktivet, som träder i kraft den 31 september 2002, reglerar även tillsynen av alla tobaksprodukter och innehåller regler om maximinivåer för tjära, nikotin och kolmonoxid.

EU-kommissionen får i uppgift att senast år 2004 rapportera till ministerrådet och Europaparlamentet hur lagstiftningen efterlevs i EU-länderna. Kommissionen ska också lämna eventuella förslag till förändringar av tobakslagstiftningen.

Onsdagsnattens överenskommelse träffades vid ett så kallat förlikningsmöte i Bryssel. För att direktivet ska träda i kraft behövs ett slutligt godkännande av såväl ministerrådet som Europaparlamentet. Ett sådant godkännande väntas inom några månader.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM