Aftonbladet - en vinnare

Tio år av framgångar - medan hälften av konkurrenten försvann

NYHETER

Aftonbladet har ett bra decennium bakom sig. Upplagan är i dag högre än den var för tio år sedan.

För konkur- renten Expressen, hopslagen med GT och Kvälls- posten, har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll. Upplagan har nästan halverats.

Foto: SARA RINGSTRÖM
GLAD I DAG - Talet om kvällstidningarnas kräftgång gäller inte Aftonbladet, säger chefredaktör Anders Gerdin.

I dag är det examens- dags för Sveriges tidningar. Förra årets upplaga, som den registreras av AB Tidningsstatistik, ska redovisas för läsare och annonsörer.

Aftonbladet tappade under förra året 3 000 exemplar per utgivningsdag. Det är en minskning med 0,8 procent.

Expressens minskning var 19 000 exemplar, en nedgång med 6 procent jämfört med förra året.

- Totalt sett var förra året bra. På vardagar var upplagan stabil. På söndagar fortsatte däremot nedgången. Det kommer vi att jobba hårt med under det kommande året, säger Anders Gerdin, Aftonbladets chefredaktör.

Minskningen på söndagar beror främst på ökad konkurrens.

- Bland annat kommer fler och fler regionaltidningar ut på söndagar. Det har ökat konkurrensen om lästiden, säger han.

1990-talet var ett besvärligt årtionde för de svenska dagstidningarna. Förra året ökade den samlade upplagan för första gången på elva år. Aftonbladet har dock gått emot strömmen.

Under de senaste tio åren har upplagan ökat med 11 800 exemplar till 391 000 per utgivningsdag.

Halva upplagan borta

Främste konkurrenten Expressen har under samma period tappat närmare hälften av sin upplaga och är nu nere på 293 400 exemplar per utgivningsdag.

Under perioden köpte Expressen både GT i Göteborg och Kvällsposten i Malmö. För tio år sedan hade dessa tre tidningar en sammanlagd upplaga på 766 600 exemplar. I dag är den nere på 410 900, en minskning med 46 procent.

- Talet om kvällstidningarnas kräftgång gäller inte Aftonbladet. Vi är större nu än vi var för tio år sedan. Däremot tappade Expressen, GT och Kvällsposten under den tiden mer än 355 000 exemplar, säger Anders Gerdin.

Aftonbladets marknadsandel har också ökat kraftigt.

- För tio år sedan var vår andel av kvällstidningsmarknaden omkring 30 procent. I dag är den 50 procent, säger Anders Gerdin.

Handen på hjärtat, vilken är Sveriges största tidning?

- Våra interna beräkningar visar att Aftonbladets upplaga är omkring 100 000 exemplar högre än Expressens. Men räknas GT och Kvällsposten in i Expressens upplaga är vi nu ungefär lika stora. I november var vi störst. I december var Expressen/GT/ Kvällsposten störst. I januari vet vi inte, de har fortfarande inte redovisat sina siffror för årets första månad, säger Anders Gerdin.

Lena Mellin