Kan människor smittas av mul- och klövsjuka?

Frågor och svar om den smittsamma sjukdomen

NYHETER

Just nu nödslaktas hundratusentals djur i Storbritannien. Även i Sverige är oron stor för mul- och klövsjukan. Här är de vanligaste frågorna.

Foto: SARA RINGSTRÖM
Både kor, getter, grisar och får kan drabbas av mul- och klövsjuka.

1.Vad är mul- och klövsjuka?

En djursjukdom som orsakas av ett virus och som drabbar klövbärande djur. Sjukdomen är mycket smittsam och orsakar stort lidande hos de djur som drabbas. Dödligheten är låg men återhämtningstiden är lång.

2.Hur smittar det?

Sjukdomen sprids genom kontakt mellan djur, genom luften i viss omfattning, kött och köttprodukter. Sjukdomen kan spridas genom till exempel kläder och redskap.

3.Kan människor bli sjuka?

Det är ovanligt. De få fall som finns dokumenterade har fått blåsor i munnen och feber. Människor kan dock smitta djur.

4.Har Sverige drabbats av sjukdomen de senaste åren?

Inte i någon större omfattning sedan 1966.

5.Är det farligt att åka till England?

Nej, men det är viktigt att tänka på var man rör sig i landet och vad man tar med sig för varor från landet.

6.Hur kan Sverige skydda sig från en epidemi?

Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan förbjuda införsel av animaliska livsmedel från andra länder.

Anders Lindström