"Katastrof för oss inskrivna"

Landstinget vill spara 10 miljoner på att lägga ned de sista behandlings- hemmen

NYHETER

Om en månad tas beslut om nedläggning av Råstens behandlingshem.

Landstingets sista psykiatriska hem av det här slaget kan då försvinna.

- Det blir en katastrof för oss som är inskrivna här, säger Johan.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
lättare att söka sig till Behandlingshem som Råsten fångar upp människor som inte är så pass sjuka att de måste läggas in på sjukhus. Patienterna är psykotiska eller lider av schizofreni. Johan, en patient på Råsten, säger att först här såg han möjligheterna att kunna få ett fungerande liv igen. Nu vill landstinget lägga ned hemmet.

Till Råsten kommer personer med psykiska problem som behöver professionell hjälp under en kortare eller längre tid. Många av patienterna är psykotiska eller lider av schizofreni.

- Vi fångar upp många innan de blir så pass sjuka att de måste läggas in på sjukhus. Råsten är en slags mellanvårdsform. Våra patienter tycker det är lättare att söka sig hit än till de psykiatriska klinikerna på sjukhusen, säger Hans Leistedt, behandlingschef på Råsten.

Möjligt att ha ett fungerande liv

I drygt två månader har Johan varit på hemmet. Tidigare var han inskriven på sjukhus. Med låsta dörrar och mat serverad på en platsbricka. Först när han kom till Råsten såg han möjligheten till ett fungerande liv igen.

- Här finns samhörighet som inte finns på ett sjukhus. Vi handlar och lagar mat tillsammans. När man mår dåligt är det lätt att enbart identifiera sig själv som sjuk. På Råsten förbereds vi för att klara av att komma ut i samhället.

Den 20 mars ska landstingets sjukvårdsnämnd besluta om Råsten ska läggas ner.

Lisbet Nord, produktionschef i landstingets nordvästra sjukvårdsområde, är den som har lagt fram förslaget. Hon säger att det handlar om resursfördelning.

Överkapacitet på andra ställen

- De psykiatriska klinikerna går back. Medan andra verksamheter inte utnyttjas fullt. På Löwenströmska har vi exempelvis viss överkapacitet.

Hur mycket räknar ni med att spara?

- Runt 10 miljoner kronor. Men det handlar inte om att vården försvinner. Pengarna kommer att gå till att förstärka öppenvården.

Stig Åhs på RSMH, Riksförbudet för social och mental hälsa, är mycket kritisk.

- Öppenvården har kontorstider. Vart ska de här människorna ta vägen efter klockan fem? Varför ska människor behöva hamna i tyngre vårdsituationer än de behöver? Ibland räcker det med en kopp kaffe och någon som lyssnar. Behandlingshem som Råsten erbjuder den hjälpen.

Skillnaden mellan de olika vårdformerna

Fler nedläggningshotade behandlingshem

Caroline Forsman