Olyckan kan hända här

NYHETER

Det finns hundratals broar i Sverige där tvåvåningsbussar kan fastna.

Bara i Stockholm, Göteborg och Malmö finns över 180 vägportar som är 3,90 meter eller lägre.

Även många broar på det stora riksvägnätet har begränsad frihöjd.

Bussolyckan i Köpenhamn skulle kunna hända i Sverige. Det är främst i städer och samhällen som risken är störst.

På Europavägarna finns inga dödsfällor i form av broar som inte klarar till exempel en tvåvåningsbuss.

Det visar Vägverkets datakörning för att se hur många broar som har begränsad frihöjd: 4,50 meter.

Bland riksvägarna finns däremot åtta broar på mellan 4 meter och 4,20.

På länsvägarna finns det fyra. En av dem, på länsväg 133 vid Tranås, är så låg som 3,60. En annan låg bro finns på länsväg 331 i Strömsund, den är 3,80 meter "hög".

På resten av det svenska vägsystemet, mindre vägar med nummer från 500 och uppåt, finns cirka 150 passager med lägre höjd än 4,50.

Hur många av dessa som inte klarar en dubbeldäckare eller en hög långtradare vet man i dag inte på Vägverket.

Sven-Anders Eriksson