Sveriges tio största dagstidningar

NYHETER

Tidningar markerade med * hade förra året 6-dagarsutgivning. Tillsammans med GT Göteborg och Kvällsposten i Malmö är Expressens upplaga 410 900, 20 700 exemplar mindre än förra året.

upplagorna för första halvåret och då endast vardagar och söndagar för sig. Här är upplagorna sammanvägda till upplaga per utgivningsdag. Från 1995 har TS-siffrorna per utgivningsdag används.