De är latast i regeringen

Bryter mot lagen - svarar inte på riksdagens frågor

NYHETER

Göran Persson lovade att sätta folkmakten och riksdagen i centrum.

Tyvärr struntar hans ministrar i det.

De följer inte ens lagen.

Foto: SOFIA EKSTRÖM
ANDRA INTRESSEN? Ministrarna slarvar med att svara på riksdagens interpellationer. Justitieminister Thomas Bodström ligger sjua på värstinglistan.

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera regering, att vara en nagel i ögat på makten. Ett av verktygen har den kryptiska benämningen interpellation.

En interpellation är en fråga av principiellt intresse som ställs av en riksdagsledamot till ett statsråd. Flera ledamöter får delta i debatten i kammaren.

Interpellationer anses viktiga. Talmannen bestämmer om interpellationen över huvud taget får väckas. Varje vecka avsätts minst en eftermiddag och kväll, men oftast ännu mer, för interpellationsdebatter.

Ska besvaras inom två veckor

Enligt riksdagsordningen, som har samma ställning som grundlagarna, ska interpellationen besvaras "inom två veckor från det att den ingetts". Med riksdagsmått mätt är det extremt snabba puckar och ett mått på hur viktiga interpellationerna anses vara.

Men tyvärr struntar ministrarna i regeln. Enligt en undersökning som gjorts av riksdagens utredningstjänst på uppdrag av Gunnar Axén (m) ser läget ser ut så här:

Efter två veckor var bara 39 procent av de interpellationer som lämnades in i höstas besvarade.

61 procent av frågorna hade alltså inte besvarats i tid.

Efter tio veckor var mer än en tiondel av interpellationerna fortfarande obesvarade.

Ministrarna är alltså antingen lata eller nonchalanta. Oavsett vilket högprioriterar de kontakterna med rikets högsta beslutande organ, riksdagen.

Vad deras chef Göran Persson tycker om det är oklart. Han borde vara arg. När Persson blev statsminister slog han fast att Sveriges politiska centrum ligger på Helgeandsholmen, i Riksdagshuset.

- Riksdagen är första statsmakten, och det är viktigt att stärka dess inflytande. Det är där, inte i medier, som utspelen ska göras.

Perssons uttalande var en innehållslös gest. Regeringen gör sällan eller aldrig utspel i riksdagen. Men inte ens om man lägger ribban så lågt som att följa gällande regler klarar regeringen målet. Är folkmakten betydelselös?

Så dåliga är ministrarna på att svara

Lena Mellin