”Här kommer ingen in”

Bonden Anders Eriksson är orolig för smittan

NYHETER

Anders Eriksson är en av de mjölkbönder som har besöksförbud på sin gård på grund av den pågående mul- och klövsjukeepidemin i Storbritannien.

Han har jobbat som lantbrukare i nästan 40 år - och han är orolig:

– Det är totalstopp för besökare. Alla människor kan vara lika stora smittspridare, här kommer ingen obehörig in längre, säger han till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: Peter Kjellerås
Den här kon är fortfarande frisk.

Den epidemi av mul- och klövsjuka som sprider sig över hela Storbritannien orsakar skräck även i övriga Europa.

I Sverige förbjöd Jordbruksverket i går matavfall till svin och ett flertal stora mjölkproducenter, däribland Arla och Skånemejerier, har gått ut med rekommendationer till sina producenter att inte ta emot besök på gården.

Anders Eriksson i Säby i Blekinge är en av dessa producenter. Han har nästan 200 mjölkkor och 175 andra nötkreatur på sin gård. I nästan 40 år har han jobbat med jordbruket.

Han är bekymrad över situationen i Storbritannien:

– Jag känner en stor oro. Vi bönder ska tjäna vårt uppehälle men det handlar inte bara om att tjäna pengar. Skulle något som mul- och klövsjukan komma till Sverige spolieras allt arbete man gjort. Konsekvenserna blir både ekonomiska och psykiska, säger Anders Eriksson.

Känner med sina brittiska kollegor

Jordbruksverket utreder nu möjligheten att fordon som kommer med färjor från Storbritannien ska köra genom desinfektionsmedel för att förhindra spridning av mul- och klövsjukan. Det faktum att Anders Eriksson har sitt jordbruk nära ett färjeläge skrämmer inte mer än om han jobbat i till exempel Luleå:

– Nej, Karlskrona har visserligen färjeförbindelser med Polen men jag tror att risken för att smittan ska spridas kan vara lika stora genom andra vägar. Jag är faktiskt lite orolig för flyttfåglarna just nu, att de ska ta med sig viruset när de kommer, säger Anders Eriksson.

Anders Eriksson känner med sina brittiska kolleger som redan är hårt prövade efter BSE. Han Förstår den stress de lever under:

– Blir man av med jobbet har man sin bostad kvar men för en bonde ryker allt, säger han.

Anders Eriksson tar i dagsläget inte emot några besökare på sin gård. Han desinficerar stövlarna varje gång han varit i ladugården och följer alla rekommendationer. Om två veckor skulle gården haft ett studiebesök av andra bönder som är inställt. Han oroar sig redan över den resa han ska göra till Danmark nästa vecka.

Hur länge restriktionerna råder kan ingen svara på:

– Det kommer nog att hålla i sig tills man får ett ordentligt grepp om sjukdomen i Storbritannien. Om det skulle sprida sig till övriga Europa blir det ännu fler restriktioner, skulle jag tro.

BSE, Mul- och klövsjuka och djurplågerier. Djurhållningen har fått hård kritik under den senaste tiden.

– Det känns som om hela samhället lägger skulden på bönderna men samhället har faktiskt drivit bönderna till att bli mer och mer rationella av kostnadsskäl. Det är inte roligt att dag efter dag, hela tiden höra hur dåliga vi bönder är, det känns hemskt, säger Anders Eriksson.

Varför är du bonde?

– Därför att jag tycker att det är herrans roligt, det är omväxlande. Så länge som ekonomin går runt är det roligt, då vill jag inte byta.

Läs mer:

Annika Sohlander