Svenska folket fruktar sämre tider

26 procent av svenskarna tror att den ekonomiska situationen blir sämre

NYHETER

Svenska folket fruktar sämre tider.

En färsk undersökning visar att hela 26 procent av svenskarna tror att den ekonomiska situationen går mot sämre tider.

Ökad arbetslöshet, dåliga spartider och sämre hushållsekonomi är några av förväntningarna inför närmaste framtiden.

Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av EU-kommissionen i Bryssel och Konjunkturinstitutet kartlagt svenskarnas förväntningar inför framtiden. 26 procent sällar sig till pessimisterna och tror att den svenska ekonomin blir sämre under det närmaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för ett år sedan var 9 procent.

- Jag tror att svenska folket har rätt. Vi är definitivt inne i en nedåtgående konjunktur. Vi går mot sämre tider, säger ekonomiprofessorn Carl B Hamilton till Aftonbladet.se.

Endast 19 procent anser att den ekonomiska situationen i landet går mot bättre tider, vilket är hälften så många som trodde på landet för ett år sedan. Därmed är pessimisterna fler än optimisterna.

Även tron på den egna hushållsekonomin sviktar bland svenskarna . Vid telefonutfrågningen i februari uppgav endast två av tio att den egna plånboken förväntas bli tjockare under det kommande året. Även det är en minskning jämfört med året innan. Likaså väntas inflationen minska, arbetslösheten öka och allt färre anser att det är fördelaktigt att spara i dessa tider.

- Frågan är inte om vi väntar oss en svacka i ekonomin, utan hur djup den blir. Exporten pekar nedåt och likaså går utvecklingen i USA mot dåliga tider. Sverige kommer att påverkas av den utvecklingen, säger Carl B Hamilton.

Telefonutfrågningen genomfördes i februari i år. 2 100 slumpvis utvalda personer från hela landet deltog i undersökningen.

Så spår svenska folket den ekonomiska utvecklingen de kommande tolv månaderna:

Claes Thunblad

ARTIKELN HANDLAR OM