Måttlig övervikt ökar risk för prostatacancer

– mindre risk för riktigt feta

NYHETER

En lagom tjock man i sina bästa år.

Låter gemytligt men kan vara farligt.

Nu visar ett svenskt forskarlag på ett tydligt samband mellan måttlig rondör och prostatacancer.

Ett forskarlag på Umeå universitetssjukhus gjorde upptäckten att det finns ett klart samband mellan mättnadshormonet leptin och cancer i prostatan.

– Leptin är starkt relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar och det finns gemensamma nämnare mellan dessa sjukdomar och prostatacancer. Båda är vanliga i västvärlden och ovanliga i Asien där folk i regel inte är så tjocka så det är något i vår livsstil som ökar risken, säger Per Stattin, biträdande överläkare vid urologkliniken på Umeå universitetssjukhus och delaktig i studien till Västerbottenskuriren.

30 000 prover

Den nya studien bygger på 30 000 prover från män som hälsoundersökts. Bland de hittades 149 stycken som senare insjuknat i prostatacancer. Deras blodprover jämfördes sedan med tester från 298 friska män. Medelåldern på samtliga män var 60 år.

Studien visade att det inte är de mest överviktiga, med högst leptin som löpte störst risk att drabbas av prostatacancer. Däremot löper män med måttlig rondör, det vill säga med ett kroppsmasseindex runt 25,6-26,3, dubbelt så stor risk att få prostatacancer.

Hög östrogenhalt skyddar

Enbart fetma har tidigare inte kunnat kopplas till cancer i prostatan, troligen beroende på att de med kraftig övervikt skyddas av att de har lågt testosteron och hög östrogenhalt i blodet.

Leptinet kan därför vara en tydligare måttstock när det gäller att undersöka cancerrisken, möjligen kan det vara den biokemiska markören för prostatacancer, skriver VK.

Umeåforskarna ska nu gå vidare och undersöka eventuella kopplingar mellan andra vanliga cancerformer och leptin.

Studien publiceras i sin helhet i i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism i dag.

Annika Sohlander