Åtta av tio får igenom felaktiga avdrag

NYHETER

Åtta av tio skattebetalare får igenom felaktiga avdrag vid deklarationen.

Sämst är kontrollen i Stockholm.

Foto: ANDREAS LUNDBERG
Avdrag för dator är en av de vanligaste missarna.

Riksskatteverket, RSV, har granskat avdragen som görs under rubriken "övriga kostnader".

De kontroller som skattemyndigheterna gjort de senaste åren visar att åtta av tio får igenom felaktiga avdrag. För taxeringsåret 1999 har svenskarna fått i genom 1,5 miljarder kronor för mycket i avdrag, vilket betyder att staten förlorat 600 miljoner kronor i skatteintäkter.

Vasaloppet inte avdragsgillt

De vanligaste felen är att hela fackföreningsavgiften dras av eller att deklaranten drar av för exempelvis dator-, dagis- och studiekostnader. Skattemyndigheten anser i dessa fall att det rör sig om levnadskostnader och inte kostnader i jobbet.

Men många chansar och försöker få igenom felaktiga avdrag medvetet eftersom de vet att Skattemyndighetens kontroll är dålig. I rapporten nämns ett fall där en man försökte dra av för startavgiften till Vasaloppet.

Bättre kontroll redan i år

I vissa delar blir bristen på kontroll nästan komisk. Vid 1999 års taxering fanns det 4 000 personer som drog av ett större belopp än vad de hade inkomster.

Tanken är att kontrollen av "Övriga kostnader" ska förbättras redan i år. RSV har fått 125 miljoner kronor extra för ändamålet.

Jens Kärrman