Misstänkt fall av mul- och klövsjuka i Belgien

Sjukdomen sprids

NYHETER

Ett misstänkt fall av mul- och klövsjuka har hittats i norra Belgien. Det rapporterade jordbruksdepartementet natten till

lördagen.

Transporter av djur i lantbruket har förbjudits i området.

Tidigare under natten meddelade franska myndigheter misstankar om sjukdomen i grannlandet. Det sade prefekten i

Norddepartementet i Frankrike.

Det finns "mycket starka misstankar" om kreaturssjukdomen i Belgien, sade länschefen som begärde skärpning av de

förebyggande åtgärderna mot smittan.

Länschefen i franska Norddepartementet har utfärdat förbud för att flytta klövdjur - kor, grisar, får och getter - på grund av

misstankarna mot grannlandet. Beslutet är en skärpning av de regler som franska jordbruksdepartementet redan beslutat, regler som ska gälla från den 6 mars.

Tull-, polis- och veterinärväsendet ska tillsammans kontrollera efterlevnaden av reglerna för att hindra spridning av mul- och

klövsjuka, meddelade länschefen.

Tidigare artiklar

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM