Mul- och klövsjuka nu också i Frankrike

60 fall av den fruktade sjukdomen nu konstaterade i Storbritannien

NYHETER

MONTREAL/LONDON

Ett får i Frankrike, med brittiskt ursprung, är bärare av mul- och klövsjuka.

Det visade ett provsvar på söndagen,uppgav den franske jordbruksministern Jean Glavany sent på söndagskvällen.

Enligt nyhetsbyrån AP har provsvaren från mer än ett får varit positiva.

Den franske jordbruksministern, som just nu är i Kanada, förklarade att provsvaret visat att fåret varit i kontakt med djur som hade mul- och klövsjuka. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det testade fåret utvecklat sjukdomen själv.

  Fåret, som med flera andra importerats från Storbritannien, slaktades och brändes direkt efter provtagningen och därför finns det nu ingen möjlighet att konstatera om det verkligen hade mul- och klövsjuka.

  - Men franska myndigheter agerade som om djuret verkligen hade mul- och klövsjuka, sade Glavany.

Två veckor sedan första fallet

Två veckor har gått sedan första fallet av mul- och klövsjuka rapporterades i Storbritannien. Nu har den ytterst smittsamma sjukdomen spritt sig både norrut till Skottland och Nordirland och åt sydväst till jordbruksbygderna i Devon. Enligt BBC:s hemsida har 60 fall konstaterats i Storbritannien. Danmark blev i helgen det fjärde landet i Europa där smitta misstänks.

Ett första prov visade sig visserligen vara negativt, men slutgiltigt provsvar kommer först måndag kväll.

Det är en ko på västra Jylland som misstänks vara smittad. Gården nära staden Lemvig på sydsidan av Limfjorden delar foder med sex andra gårdar. Den har tills vidare satts i karantän, rapporterar Ritzau.

Danska livsmedelsverket, Födevaredirektoratet, har också tills vidare förbjudit all privat införsel av mat för eget bruk. Besök i kreatursstallar ska begränsas och dagbok ska föras över sådana besök.

Smittläget i Europa

Försiktighetsåtgärderna tillsammans med skärpta hygienregler gäller tills danskarna fått bättre överblick av smittläget i Europa.

Misstänkta fall av mul- och klövsjuka har rapporterats även i Belgien. Liksom i Danmark är det där fråga om enstaka fall och de första provresultaten har också visat sig vara negativa.

I Storbritannien bekräftade jordbruksdepartementet på söndagen fem nya fall - tre i Devon och två i närheten av den gård i norra England som tros vara den ursprungliga smittkällan.

Vad som framför allt oroar myndigheterna är att två av de nya fallen i Devon inte verkar ha något samband med övriga utbrott i grevskapet. Det skulle alltså röra sig om en ny smittkälla.

Prinsens marker

En av de gårdar som drabbats i Devon drivs av en arrendator hos Hertigdömet Cornwall - en vidsträckt egendom som sedan över 650 år drivs åt tronarvingen - d v s för närvarande prins Charles.

Det sjuka djuret fanns tillsammans med 15 andra i ett skjul hos arrendatorn. Hans ägor gränsar till en enorm allmänning där tiotusentals får och nötkreatur strövar fritt.

Hittills har cirka 53 000 djur avlivats i samband med mul- och klövsjukeepizootin (d v s "epidemi" bland djur).

Hur farsoten nått arrendegården är oklart; experter nämner spridning med vind eller fåglar som tänkbara.

EU-möte

EU:s veterinärkommitté samlas igen i Bryssel på tisdag. Den tar då ställning till en eventuell ytterligare förlängning av exportförbudet för kreatur och djurprodukter från Storbritannien. Exportförbudet gäller annars till den 9 mars. Kommittén ska också överväga förbud mot export från andra länder, om smittan då har spritt sig utanför Storbritannien.

Det misstänkta fallet i Belgien fick på söndagen djurparken i Antwerpen att stänga grindarna, som en förebyggande åtgärd ifall det skulle visa sig att en misstänkt smittad gris i norra Belgien verkligen har mul- och klövsjuka. En viltpark söder om Antwerpen har också stängts och den traditionella fågelmarknaden i staden var inställd på söndagen. Inga trav-, galopp- eller ridtävlingar fick hållas i Belgien under helgen.

TT-AFP, Aftonbladet