Örebro toppar pappaindex-ligan

Stockholmspappor är sämst på att ta ut ledighet

NYHETER

Om fler pappor tog mer föräldraledigt skulle kvinnor få högre lön och bättre chans att göra karriär.

Det har männen i Örebro fattat. Där är papporna bäst i Sverige på att ta ut föräldraledighet

Här intill kan du se hur mycket ledighet papporna i olika län tog ut förra året jämfört med 1999. Index 100 betyder halva föräldraledigheten. 24 är alltså en fjärdedel av pappans beskärda halva.

Flest pappadagar tar man i genomsnitt ut i Örebro. Minst i Stockholm.

Varför är man så bra på detta i Örebro?

- Det handlar ofta om näringsstrukturer. Offentliganställda är mer benägna att ta ut pappaledighet än privatanställda. Det är vanligare i stora företag än i små firmor. Pappaledighet är också mer ovanligt i invandrartätat områden, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.

Nio av tio föräldradagar tas ändå fortfarande ut av mammor. Det slår enligt TCO tillbaka mot kvinnorna i form av sämre karriärmöjligheter och sämre löneutveckling när man börjar jobba igen.

- Vi vet bland annat från Kvinnomaktsutredningen att löneskillnaderna är ganska små fram tills dess att man får barn.

Det finns inget som pekar på att pappor som är föräldralediga en längre tid förlorar, varken i löneutveckling eller karriärmässigt.

- Det skeva föräldraledighetsuttaget som pappaindexet visar på är en av förklaringarna till att kvinnor halkar efter lönemässigt, säger Roger Mörtvik.

TCO arbetar på att ändra siffrorna. Varje år sammanställer man pappaindex, som visar hur stor del av föräldraledigheten som tas ut av pappor.

Vill att fler pappor tar ledigt

Målet är att få män att ta ut så mycket pappaledighet som möjligt.

I vår kommer tre konkreta förslag till regeringen:

Förlängd föräldraledighet så pappa kan få en månad extra. Detta förslag skulle i dag kosta en miljard kronor.

Höjt tak eller slopat tak för ersättningsbeloppet, som i dag är 7,5 basbelopp totalt. Den som tjänar mer än cirka 23 000 kronor i månaden förlorar i dag på att vara föräldraledig, vilket hindrar många högavlönade pappor.

Möjlighet att ta spara och ta ut föräldraledighet ända tills dess barnet är tolv år.

Kravet på ett höjt eller slopat tak för beloppet ser Rober Mörtvik som extra viktigt. Den som tjänar 30 000 i månaden förlorar mycket på att vara pappaledig i månader, vilket kan spräcka familjens ekonomi.

- Vi tror inte att det är möjligt att papporna tar ut hälften av föräldraledigheten. Det finns många förklaringar. Men jag tror att vi inom kort kommer att se en förlängning av föräldraledigheten och en ökad förståelse för att män och kvinnor delar mer på tiden, säger Roger Mörtvik.

Enligt honom antyder siffrorna i pappaindex också att kvinnorna bär en stor del av kraven på flexibilitet i arbetslivet.

- Kvinnor jobbar mer deltid, får mer otrygga anställningar och gör oftare obetalt arbete i form av hushållsarbete. Dessutom tar de ut mer föräldraledighet än männen.

TCO:s pappaindex är en sammanvägning av två olika mått: hur stor andel av dagarna papporna tar ut och hur många pappor som tar ut dagar. Index 100 betyder hälften av den totala föräldraledigheten. Ett index på 24 betyder att pappan tagit ut en knapp fjärdedel av sin halva av föräldraledigheten.

TCO:s pappaindex 2000:

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM