”Halvera straffen för narkotika- och våldsbrott”

Förslaget kan lösa problem med överfulla fängelser tror kriminolog

NYHETER

Kriminalvården kräver en halv miljard extra för att klara av alla nya fångar.

Kriminolog Henrik Tham har en annan lösning:

- Halvera antalet fångar i ett slag.

Foto: BJÖRN LINDAHL
SLÄPP FÅNGARNA LOSS - Antalet fångar kan halveras i ett slag, säger kriminolog Henrik Tham om sin radikala lösning på kriminalvårdens platsproblem som presenteras i Pockettidningen R.

Lösningen, som presenteras i nya numret av Pockettidningen R, kan tyckas enkel. Först och främst vill professor Tham halvera strafftiden för vålds- och narkotikabrott.

Han är tveksam till att den höjda strafftiden för dessa brott har haft en avskräckande effekt överhuvudtaget.

- Man behöver generellt korta alla strafftider men två stora brottstyper där du kan halvera straffet direkt är våld och narkotika.

”Polisanmäl inte”

Henrik Tham anser inte att människor bör anmäla lindriga våldsbrott i lika hög utsträckning som i dag.

- Den ökade känsligheten mot våldsbrott i samhället leder bara till en massa mer polisanmälningar och fler människor i fängelse. Våldet har inte ökat i samma utsträckning som anmälningarna. Antalet mord och dråp ligger konstant på samma nivå sedan 25 år.

En annan lösning är att i högre grad nyttja andra påföljder än fängelse. Henrik Tham nämner böter, samhällstjänst, kontraktsvård och fotboja.

- En intagen kostar en halv miljon om året. För de pengarna kan man exempelvis få en heltidsanställd kontaktperson i stället.

200 nya platser behövs

Enligt kriminalvårdsstyrelsens budgetunderlag för den kommande treårsperioden behövs en halv miljard extra årligen.

Landets häkten och fängelser är överfulla. Det behövs minst 200 nya platser för att klara av ökningen.

Dessutom behöver man pengar till kompetensutveckling för personalen och programutveckling för de intagna.

- Antalet häktade ökade med ett hundratal förra året. Dessutom har vi haft en långsam ökning när det gäller de intagna på anstalterna, säger Stig Fjärstedt, chef för planeringsenheten på kriminalvårdsstyrelsen.

För att långsiktigt lösa platsbristen står en ny anstalt högst upp på kriminalvårdsstyrelsens önskelista.

- Vi vill ha klarsignal från regeringen för att kunna planera för en ny anstalt.

Men kollegan Leif G W Persson vill fördubbla antalet fångar

Elisabeth Lindham

ARTIKELN HANDLAR OM