Narkossköterskor riskerar MS

Andelen fall är dubbelt så många som för flygvärdinnor och kvinnliga lärare

NYHETER

Enligt en ny undersökning löper en narkossjuksköterska dubbelt så stor risk att drabbas av MS jämfört med till exempel en flygvärdinna.

Orsaken tros vara att nedbrytningen av narkosgaser bildar fria radikaler, som utlöser sjukdomen.

En studie som gjorts vid Universitetssjukhuset i Linköping bekräftar sambandet mellan narkosgaser och nervsjukdomen MS, skriver Dagens Medicin.

Intresset för att dra igång en studie om detta väcktes 1997, då en MS-sjuk narkossköterska fick sjukdomen klassad som arbetsskada.

På Falu lasarett har flera fall av sjukdomen inträffat bland narkospersonalen. En sköterska på narkosavdelningen berättar för Aftonbladet.se att sjukhuset haft tre fall av MS bland personalen de senaste åren.

Facket avvaktar med åtgärder

Några fackliga åtgärder vad gäller arbetsmiljön kommer dock inte att vidtas, åtminstone inte just nu. Helt enkelt beroende på att facket inte känt till sambandet.

- Diskussionen var uppe för några år sedan, men vi har inte gått vidare med det, säger Annica Magnusson, ombudsman på Vårdförbundet, till Aftonbladet.se.

Varför inte?

- Det har helt enkelt inte kommit några sådana krav från våra medlemmar.

Riksstudien från Linköping omfattar narkossjuksköterskor, men resultaten omfattar troligen även narkosläkare.

Orsaken till att narkospersonal drabbas tros vara att det vid nedbrytningen av narkosgaser bildas fria radikaler, som kan utlösa MS.

- Amerikanska studier har också visat att lustgas blockerar B12-vitaminfunktionen. På senare tid har det dykt upp uppgifter som tyder på relationer mellan B12-rubbning och MS, säger Olav Axelsson, professor vid yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, till Dagens Medicin.

I studien har antalet MS-fall bland sköterskorna jämförts med antalet fall bland flygvärdinnor och kvinnliga lärare.

- Vår hypotes är att andelen MS-fall bland narkossjuksköterskor är dubbelt så stor som i de andra två yrkesgrupperna. Det bekräftas också i studien, säger Ann-Marie Landtblom, som utfört undersökningen, till Dagens Medicin.

Under 1980-talet blev kontrollen av narkosgaser på svenska sjukhus strängare.

Enligt Olav Axelsson tycks det dock ha skett en försämring av narkospersonalens arbetsmiljö under 1990-talet. Mycket beroende på svårare ekonomiska förhållanden.

Maria Saving