Tidsnöd kan ha orsakat olyckan mellan ubåt - fiskebåt

Ubåten tvingades upp till ytan för snabbt

NYHETER

En lång och väl tilltagen VIP-lunch ombord gjorde att befälhavaren struntade i säkerhetsreglerna.

Det kan vara orsaken till olyckan där en amerikansk ubåt sänkte en japansk båt och dränkte 9 personer.

Foto: AP/DAMIAN DOVARGANES
UBÅT SÄNKTE JAPANSK FISKEBÅT Nio personer omkom när den amerikanska ubåten klöv den japanska fiskebåten Fartygschefen på USS Greenville, Scott Wadle på väg in till Undersökningskommissionen i Pearl Harbor, Honolulu, tillsammans med hustrun.

Befälhavaren Scott Waddle ägnade sig åt småprat med gästerna i stället för att föra befäl. Lunchen försenades ordentligt vilket orsakade tidsnöd.

När befälhavaren Scott Waddle insåg detta beordrade han att ubåten skulle upp till ytan på fem minuter. Reglerna föreskriver minst tio minuter för att hinna göra en ordentlig ytkontroll, sade undersökningskommissionens ledare amiral Charles Griffith inför kommissionen på tisdagen, uppger AP.

Enligt vittnen gjordes en 80 sekunders periskopkontroll innan hela ubåten steg till ytan. En säker kontroll tar enligt Griffith minst tre minuter. Hade en sådan gjorts hade man upptäckt fiskebåten.

Dessutom avslöjades att den officer som skulle sha kontroll över ubåtens sonar i stället sysselsattes med att ta hand om VIP-gästerna.

USS Greenville, en kärnvapenbestyckad attackubåt, befann sig i havet utanför Hawaii.

Under besöket skulle befälhavaren Scott Waddle visa 16 civila gäster ombord hur en snabb nöduppstigning gick till. I stället klöv ubåten det japanska fiskebåten Ehime Maru, som sjönk efter några ögonblick den 9 februari.

Ombord på den japanska båten fanns 35 personer. Nio blev kvar i havet.

Strax efter olyckan avslöjades att flera civila stått på kommandobryggan och vid rodret då kollisionen inträffade.

Den ansvarige befälhavaren Scott Waddle hotas nu av krigsrätt. Ytterligare två officerare ombord hålls ansvariga för olyckan.

Caroline Olsson