Förbud mot djurtransporter inom EU

NYHETER

BRYSSEL

EU:s veterinärexperter beslöt på tisdagen att förbjuda alla djurtransporter inom och mellan samtliga medlemsländer för att motverka spridning av mul- och klövsjukan.

Förbudet ska vara i kraft under två veckor, alltså till 27 mars.

Undantaget gäller djurtransporter till slakterier. För sådana transporter gäller att alla djur måste komma från samma gård.

TT ( )

ARTIKELN HANDLAR OM